Įžiebta Kalėdų eglutė ir paskelbti SMF Metų žmonės

Gruodžio 11 d. tradiciškai įžiebėme VDU Socialinių mokslų ir Teisės fakultetų Kalėdų eglutę. Metus apžvelgė SMF dekanas prof.Algis Krupavičius ir TF prodekanė Dr.Aušrinė Pasvenskienė, susirinkusius sveikino Kauno m. mero pavaduotojas Simonas Kairys. VDU kapelionas kunigas Andrius Končius kalbėjo apie gimstančią viltį – Kalėdų kūdikėlį, ir laimino susirinkusius. Katedros, institutas ir studentai tradiciškai kabino kalėdinį žaisliuką su palinkėjimais, o Teisės fakulteto atstovės ant eglutės kabino valgomus papuošimus, kuriais kvietė vaišintis sesijai besiruošiančius studentusVDU Muzikos akademijos studento Pranciškaus Macevičiaus akordeono muzika suteikė popietei šventiškumo, buvo šilta ir jauku, tad dėkojame visiems dalyvavusiems bei linkime ramaus Advento, sėkmingos sesijos bei linksmų Kalėdų!

 

 

 

 

Daugiau foto