Įvyko H2020 COHSMO projekto pirmojo etapo mokslinis auditas

Birželio 29 d., penktadienį vyko VDU Socialinių tyrimų centro vykdomo H2020 projekto COHSMO “Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity ( „Nelygybė, urbanizacija ir teritorinė sanglauda: Europos socialinio modelio plėtra, skatinant ekonominį augimą ir demokratinius gebėjimus“, Nr. 727058) kokybės vertinimo ir audito komitetas, kurio metu buvo pristatyti pirmųjų projekto vykdymo metų moksliniai rezultatai.  Audito komitete dalyvavo projekto konsorciumo koordinatoriai iš Aalborgo universiteto (Danija) ir partneriai iš Varšuvos ir Harokopio (Atėnai) universitetų. Pirmuosius projekto rezultatus vertino išoriniai ekspertai mokslininkai, atstovaujantys École Normale Supérieure aukštąją mokyklą (ENS, Paryžius) ir Amsterdamo universitetą (Nyderlandai). Pirmieji projekto rezultatai leido konceptualiai įvertinti pagrindinių ekonominių, demografinių ir socialinių veiksnių įtaką regioninės ir vietos lygmens sanglaudos politikos įgyvendinimui skirtinguose Europos valstybių regionuose. Teritorinės nelygybės profiliai skiriasi itin urbanizuotose didmiesčių ir priemiesčių zonose, kuriose gyventojų socialinės grupės itin heterogeniškos ir turinčios labai skirtingus poreikius savivaldybių teikiamoms paslaugoms. Kaimiškuose regionuose paslaugų kokybės ir prieinamumo klausimas dar aktualesnis dėl didelių atstumų, transporto, švietimo, įdarbinimo ir kitų su gyvenimo kokybe susijusių paslaugų trūkumo. Miesto ir kaimo de-urbanizacijos ir kitos gyventojų kaitos tendencijos atskleidžia į vietoves orientuotos politikos (angl. lokality-based policies) įgyvendinimo būtinybę.

COHSMO projektą vykdo Socialinių tyrimų centro tyrėjų komanda: Artūras Tereškinas, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Viktorija Baranauskienė ir Ieva Dryžaitė. Projektą finansuoja Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa Horizontas2020, paprogramė „Visuomenės iššūkiai“ (angl. Societal Challenges), kuri skirta visuomenei svarbių klausimų, susijusių su klimato kaita, transportu, energetika, maisto sauga, saugumu, teritorine nelygybe sprendimais. Projektas įgyvendinamas iki 2021 metų kartu su kitais 6 Europos šalių universitetais. Pagrindinis projekto konsorciumo koordinatorius yra Aalborgo universiteto Urbanistikos tyrimų institutas iš Danijos.