Įvyko diskusijų forumas „Pažanga ir inovacijos ugdyme: kaip tai skatina sėkmingą mokymąsi?“

Gegužės 18 d. Vytauto Didžiojo universitete Socialinių mokslų fakultete įvyko Edukologijos katedros organizuotas diskusijų forumas „Pažanga ir inovacijos ugdyme: kaip tai skatina sėkmingą mokymąsi?“.

Konferencijos dalyvius pasveikino VDU Studijų prorektorius prof. dr. Kęstutis Šidlauskas ir Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Algis Krupavičius. Forume dalyvavo per 120 klausytojų, kuriems pranešimus skaitė VDU Edukologijos katedros mokslininkės prof. dr. Natalija Mažeikienė, doc. dr. Lina Kaminskienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Raudienė, Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacijos narys Laimonas Ragauskas, Kauno „Saulės“ gimnazijos mokytojos ekspertės Ilona Knyzelienė ir Rita Jonaitienė, bei VDU lektorės, dirbančios su inovatyviomis mokymosi platformomis, Roberta Motiečienė ir Judita Kasperiūnienė.

Lietuvos švietimo ekspertai ir praktikai pasidalino įžvalgomis apie inovacijas švietime ir jų taikymą formalaus ir neformalaus ugdymo procese. Pristatyti nauji darbo su besimokančiaisiais metodai, tokie kaip skaitmenizuotas istorijų pasakojimas (angl. digital story telling), mobiliosios programėlės, 3D edukaciniai žaidimai bei virtualiuos realybės kūrimo galimybės. Didelio susidomėjimo sulaukė inovatyvus pasiekimų pripažinimo įrankis – atviri skaitmeniniai ženkliukai. Apie inovatyvius ugdymo metodus (tokius kaip ugdomasis vadovavimas „koučingas“, supervizijos ir kt. ) Edukologijos katedroje daug diskutuojame ir su savo studentais studijų programos „Karjeros valdymas“ dalykuose (http://www.vdu.lt/lt/study/program/show/253/ ).

Apibendrindama konferencijos metu skaitytus pranešimus, doc.dr. Lina Kaminskienė pabrėžė Clark ir Mayer (2011) išsakytą mintį, jog mokymosi esmė yra ne technologijos, bet pedagoginiai sprendimai. Jeigu nekinta ugdymo metodai, nekinta ir mokymosi procesas, ir nesvarbu, kokios technologijos yra naudojamos (p. 14).

Daugiau renginio nuotraukų rasite VDU Socialinių mokslų fakulteto facebook paskyroje