Įvyko Diplomų įteikimas

2019 metais studijas Socialinių mokslų fakultetą baigė 170 studentų. 2019 m. birželio 18 d. diplomai buvo įteikti 69 Psichologijos, 38 sociologijos, antropologijos, socialinės politikos ir 63 socialinio darbo krypčių absolventams:  93 magistrams ir 77 bakalaurams. Sveikiname absolventus ir linkime jiems gero vėjo, o bures kelti turės patys!

P.S. Renginio nuotraukos bus vėliau – kai tik gausime, iškart pasidalinsime. Šiek tiek kantrybės – fotografas dar fiksuoja kitų fakultetų diplomų įteikimus.