Išrinkti geriausi šių mokslo metų dėstytojai

Išrinkti ir apdovanoti geriausi VDU 2016-2017 m.m. dėstytojai, studentų požiūriu, iš kiekvieno fakulteto: Jolita Vveinhardt (EVF), Violeta Ivanauskienė (SMF), Aurelijus Zykas (HMF), Andrius Narbekovas (KTF), Kęstutis Vitkauskas (TF), Sigita Pečiulytė (IF), Mindaugas Norkevičius (PMDF), Audrius Sigitas Maruška (GMF), Edgaras Klivis (MF), Rimantas Karaška (MA)

Geriausių dėstytojų rinkimai vykdomi remiantis studijų dalykų dėstymo kokybės vertinimo studentų požiūriu apklausos rezultatais. Studentų prašoma pateikti nuomonę apie dėstytojo kompetentingumą dalyko turinio ir didaktikos srityse, komentarus apie dėstymo kokybę.  enkant geriausius mokslo metų dėstytojus buvo apibendrinti 2016-2017 m.m. rudens ir pavasario semestro studentų vertinimai, studijų dalykų dėstymo kokybės įverčio vidurkiai buvo ne žemesni kaip 9,8 iš 10 balų.