Išrinkta pirmoji VDU Studentų atstovybės prezidentė

Kovo 16 dieną vykusio Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų atstovybės (SA) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijos metu, pirmą kartą organizacijos istorijoje išrinkta prezidentė, VDU Socialinių mokslų fakulteto trečiakursė, Greta Šmaižytė. Konferencijoje  buvo pristatyta buvusio prezidento, Eigirdo Sarkano, metinės veiklos ataskaita ir išrinkta VDU SA Valdyba bei Revizijos komisija.

„Esu be galo laiminga, tačiau suprantu, kokia atsakomybė gula ant pečių, visgi esu pasiruošusi ją priimti ir tikiu, kad su savo komanda nuveiksime labai daug“, – teigia naujoji VDU SA prezidentė G. Šmaižytė.

Kandidatais į VDU SA prezidento rinkimus užsiregistravo du studentai, tačiau vienas kandidatas prieš pat rinkimus atsisakė savo kandidatūros. Prezidentą slaptu balsavimu rinko VDU Studentų parlamentas. Vienintelė likusi kandidatė Greta Šmaižytė surinko 23 balsus už, 7 – prieš ir vienas balsavimo biuletenis buvo sugadintas. Taip pat buvo išrinkta naujoji Valdyba, kurią sudaro: Justė Elzbergaitė, Adomas Kačerauskas, Eigirdas Sarkanas ir Martynas Švarcas. Į naująją Revizijos komisiją išrinkti: Raimonda Smailytė, Arnas Bendaravičius, Lukas Gedvila, Laura Dragūnaitė ir Rimgailė Daukšytė.

VDU rektorius prof. Juozas Augutis taip pat džiaugėsi motyvuota ir atsakinga universiteto studentų savivalda. „Universitetas be studentų, jų minčių, idėjų bei žinių yra tik infrastruktūrinis projektas, o studentai universitete be savivaldos – tai lyg nekonstruktyvi akademinės bendruomenės diskusija“, – pabrėžia VDU rektorius.

Universiteto savivaldai metus vadovausiančios prezidentės komandą sudaro Vytautas Kučinskas (akademinių reikalų komiteto koordinatorius), Solveiga Skaisgirytė (socialinių reikalų komiteto koordinatorė), Dominyka Kurklietytė (kultūros komiteto koordinatorė), Sandra Matoškaitė (projektų ir tarptautinių ryšių komiteto koordinatorė), Rūta Šerpytytė ir Ieva Ramanauskaitė (ryšių su visuomene komiteto koordinatorės), Živilė Masytė (laikraštuko „Studis“ vyr. redaktorė), Laurynas Nikelis (žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorius) ir Ignas Lokcikas (biuro administratorius).

Už itin atsakingą veiklą ir įvairias socialines iniciatyvas buvusiam VDU SA prezidentui Eigirdui Sargkanui dėkojo ir naująją prezidentę sveikino Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Mažvydas Savickas, VDU Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simanavičius, VDU rektorius prof. Juozas Augutis, kitų savivaldų atstovai bei VDU SA Alumni atstovai.