Išleista Lietuvos Mokslo Tarybos finansuota mokslo studija: “Veiklos tyrimas organizacijoje. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis“

Veiklos-tyrimasIšleista Lietuvos Mokslo Tarybos finansuota mokslo studija: “Veiklos tyrimas organizacijoje. Socialinių paslaugų senyvo amžiaus žmonėms atvejis“. Mokslo studiją parengė SMF Socialinio darbo katedros ir Bendrosios bei Teorinės psichologijos katedrų mokslininkai. Ši mokslo studija parengta vykdant Europos socialinio fondo lėšomis finansuotą tyrimo projektą „Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“.