Iškilmingos ceremonijos VDU Didžiojoje auloje metu Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) garbės daktaro regalijos įteiktos Jeilio universiteto (JAV) prezidentui profesoriui Peter Salovey

2019 m. birželio 20 d. iškilmingos ceremonijos VDU Didžiojoje auloje metu Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) garbės daktaro regalijos įteiktos Jeilio universiteto (JAV) prezidentui profesoriui Peter Salovey. Garbės daktaro vardas profesoriui skiriamas už pasiekimus emocinio intelekto tyrimų srityje ir Jeilio universiteto pastangas skleisti bei palaikyti laisvųjų menų (lot. artes liberales) bei mokslo idėjas, prisidėjusias ir prie Vytauto Didžiojo universiteto, šiemet žyminčio atkūrimo 30-metį, raidos. Iškilmingame Senato posėdyje dalyvavo ir VDU SMF Psichologijos katedros dėstytojai, kurie neformalioje aplinkoje turėjo galimybę pabendrauti su iškiliu svečiu.