Iškilmingo Senato posėdžio metu apdovanoti SMF bendruomenės nariai

2022 m. rugsėjo 21 d. vykusio iškilmingo Senato posėdžio metu buvo apdovanoti SMF bendruomenės nariai. Šimtmečio medalius atsiėmė Socialinio darbo katedros prof. dr. Nijolė Petronėlė Večkienė (už ilgametį ir nepriekaištingą darbą Vytauto Didžiojo universitete, bendradarbiavimo su Laplandijos universitetu rengiant Socialinio darbo daktarus inicijavimą,  nuolatinį universiteto vardo garsinimą dirbant Kauno Trečiojo amžiaus universiteto rektore), Socialinio darbo katedros doc. dr. Violeta Ivanauskienė (už ilgametį ir nepriekaištingą mokslinį ir akademinį darbą Vytauto Didžiojo universitete, Socialinio darbo studijų Vytauto Didžiojo universitete kūrimą ir plėtojimą), Psichologijos katedros doc. dr. Bronislava Grigaitė (už indėlį į Mokyklinės psichologijos vystymą plėtojant rašytinės kalbos vystymosi ir jos reikšmės vaiko kognityvinei raidai tyrinėjimus, vaiko subrendimo mokyklai klausimus bei mokslo žinių integravimą į praktiką), Psichologijos katedros asoc. emeritas prof. habil. dr. Antanas Zigmantas Goštautas (už Sveikatos psichologijos magistrantūros programos, pirmosios Lietuvoje, inicijavimą bei vystymą, mokslo darbus šioje srityje), Sociologijos katedros prof. dr. Vylius Leonavičius (už išskirtinį indėlį plėtojant visų pakopų Sociologijos studijas ir mokslą atkurtajame Vytauto Didžiojo Universitete). Šimtmečio medaliais apdovanoti ir SMF socialiniai partneriai – Kauno m. Socialinių paslaugų centras (už aktyvią ir auginančią socialinę partnerystę), Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (už ilgametį akademinį ir institucinį bendradarbiavimą lygių galimybių ir žmogaus teisių problematikos lauke Lietuvoje), Department of Counseling and School Psychology, College of Education, University of Nebraska at Kearney (už ilgametį bendradarbiavimą studijų, mokslo ir kitoje akademinėje veikloje).

Sveikiname ir didžiuojamės!