Ilgalaikiai Britų tarybos mokymai

Edukologijos instituto dėstytojos doc. Aušra Rutkienė ir doc. Ilona Tandzegolskienė rugpjūčio mėn. 21-22 dienomis dalyvavo Britų tarybos ir Ugdymo plėtotės centro organizuojamoje kvalifikacijos tobulinimo programoje “Mokome sėkmei” (angl. Teaching for success). Šios programos tikslas – remiantis praktiniais pavyzdžiais ir mokomąja medžiaga suteikti naujos patirties apie technologijų ir informacijos valdymą  ugdymo procese, įvairių situacijų taikymą ugdymo turinyje ir ugdymo aplinkų kūrimą, siekiant motyvuoti besimokančius. Ši programa yra įdomi tuo, kad pasibaigus įvadinei sesijai mokymai tęsiami nuotoliniu būdu ir vyksta beveik visus metus. Programoje „Mokome sėkmei“ dalyvauja visos trys Baltijos šalys.