III-oji mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija “Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros”

youthŠiais, 2016-aisiais metais, rugsėjo 8 d. rengiama 3-ioji mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija yra skiriama Lietuvos jaunimo politikos 20-mečiui. Konferencijos tema: Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros.

Kokius tikslus ir lūkesčius jaunimo politikai kėlėme? Kokiomis priemonėmis šių tikslų siekėme? Kokių rezultatų pasiekėme? Kokie politiniai sprendimai šioje srityje buvo svarbiausi, kuriais iš jų galime džiaugtis ir didžiuotis? Kur mes esame ir kur mes einame ar turėtume eiti?

Pagrindinis jaunimo politikos tikslas buvo suteikti jauniems žmonėms galimybę dalyvauti priimant sprendimus įvairiose jų gyvenimo srityse ir politikos formavimo lygmenyse. Jaunimo politikos užduotis buvo užauginti ir subrandinti jaunąją kartą pasirengusią gyvenimui laisvoje, demokratinėje visuomenėje rinkos ekonomikos sąlygomis. Tai nebuvo ir nėra lengva užduotis. Toliau…

Plačiau skaitykite