II-oji nacionalinė jaunųjų sociologų ir antropologų konferencija „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“

VDU Socialinių mokslų fakultetas (Jonavos g. 66, Kaunas)

VDU Socialinių mokslų fakultetas kviečia dalyvauti II-ojoje nacionalinėje jaunųjų sociologų ir antropologų konferencijoje „Aktualūs sociologijos ir antropologijos tyrimai: problemos ir kontekstai“. Pranešimų santraukas galima teikti iki 2016 m. kovo 14 d.

Plenarinės diskusijos tema konferencijoje – „Vytauto Kavolio kultūros dirbtuvėse: asmuo ir idėjos“.

Kviestiniai pranešėjai: istorikas, Lietuvių išeivijos instituto direktorius prof. Egidijus Aleksandravičius, filosofas, VDU profesorius Leonidas Donskis, VDU Sociologijos katedros profesorius Vylius Leonavičius ir sociologas, VDU Socialinių tyrimų centro vadovas prof. Artūras Tereškinas.

Konferencijoje dalyvauti kviečiami sociologijos, antropologijos ir giminingų disciplinų, tokių kaip socialinė politika, politikos mokslai, komunikacija, socialinė psichologija ir kt., kuriose taikomi socialinių tyrimų metodai, bakalauro vyresniųjų kursų, magistrantūros ir ir doktorantūros studentai.

Pranešimai gali būti tiek teoriniai, tiek teoriniai ir empiriniai. Pranešimų forma – žodiniai arba stendiniai. Konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų. Pranešimų temas ir santraukas (iki 200 žodžių) galima siųsti el. paštu sociologija@smf.vdu.lt iki 2016 m. kovo 14 d.

Apie pranešimų priėmimą pranešėjai bus informuoti iki kovo 21 d. Konferencijos programą numatoma paskelbti kovo 28 d.

Konferencijos skelbimas

Konferencijos plakatas

Dalyvio registracijos anketa

Forumas yra renginių, skirtų Socialinių mokslų fakulteto 25-mečiui, dalis.