Geriausiai studentų įvertinti pavasario semestro ir 2023-2024 m. m. #VDUsmf dėstytojai

Kviečiame susipažinti su geriausiai studentų apklausoje apie dėstymo ir studijavimo kokybę įvertintais 2024 m. pavasario semestro bei 2023-2024 mokslo metų Socialinių mokslų fakulteto dėstytojais. Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgus į bendrą dėstymo įverčio vidurkį studijų dalykuose ir studentų dalyvavimo apklausoje aktyvumą.

2024 m. pavasario semestre studentų geriausiai įvertintais tapo šie Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai:

  • Kristina Šliavaitė
  • Loreta Bukšnytė-Marmienė
  • Liuda Šinkariova
  • Eugenijus Liutkevičius
  • Jurga Misiūnienė
  • Viktorija Čepukienė

2023-2024 m. m. geriausiai studentų įvertinta Socialinių mokslų fakulteto dėstytoja tapo Socialinio darbo katedros dėstytoja Laura Lapinskė.

Geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje bus suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2024 pavasaris“.

Sveikiname dėstytojus ir dėkojame už nuoširdų darbą bei pastangas!