Geriausiai studentų 2023-2024 m. m. rudens semestre įvertinti SMF dėstytojai

Kviečiame susipažinti su geriausiai studentų apklausoje apie dėstymą ir studijavimą 2023-2024 m. m. rudens semestre įvertintais SMF dėstytojais.

Remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų dalyvavimo aktyvumu, geriausiai studentų įvertintais tapo šie Socialinių mokslų fakulteto dėstytojai:

  • Jolanta Kuznecovienė
  • Jonas Ruškus
  • Julija Eidukevičiūtė
  • Kristina Šliavaitė
  • Laura Lapinskė
  • Ugnė Paluckaitė

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  • Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau;
  • Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, kai atsakė 10 asmenų ir daugiau; arba 25 % ir daugiau, kai studentų skaičius semestre 100 ir daugiau.

Rudens semestro geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2023 ruduo“.

Džiaugiamės ir didžiuojamės!