Finansuojamos modernios socialinės demografijos magistrantūros studijos VDU (Vilniuje)!

Socialinės demografijos magistrantūros studijų programa – besidomintiems Lietuvos, regioninėmis ir globaliomis demografinėmis problemomis bei siekiantiems jas spręsti, remiantis mokslo žiniomis, sukaupta įvairių valstybių patirtimi ir gera praktika.

Nuo 2016 m. Vytauto Didžiojo universitetas Vilniuje vykdo Socialinės demografijos magistrantūros studijų programą.  Naujoji Socialinės demografijos magistrantūros studijų programa yra vienintelė demografijos mokslo šakos programa Baltijos šalyse bei viena iš nedaugelio Vidurio ir Rytų Europos regione. Tai moderni tarpdalykinė programa, skirta išsamioms demografinių procesų raidos visuomenės modernizacijos kontekste, šiuolaikinių Lietuvos, regioninių (Vidurio ir Rytų Europos) bei globalių demografinių problemų, jų veiksnių ir viešosios politikos atsako studijoms.

Šiandien demografijos studijos išsivysčiusiose šalyse tampa aktualiomis kaip niekad. Tai sietina su didžiuliais demografiniais iššūkiais, su kuriais susiduria modernios visuomenės: sunkiai valdomais regioniniais ir globaliais migracijos srautais, šeimos transformacija, labai žemu gimstamumu, sparčiu visuomenės senėjimu. Europos kontinente šių demografinių iššūkių koncentracija didžiausia, o Lietuva tarp Europos šalių pagal daugumos demografinių procesų raidą ir situaciją yra tarp blogiausių. Europa jau dabar yra laikoma demografiškai pačiu „seniausiu“ pasaulio kontinentu. Tuo tarpu Lietuva nors šiuo metu dar nepatenka tarp labiausiai „pasenusių“ šalių, tačiau demografinis senėjimas vyksta sparčiausiais tempais ir ji vejasi labiausiai „senas“ šalis. Lietuva išsiskiria ir neadekvačiai aukštu mirtingumu, ypač vyrų, labai sparčių gyventojų skaičiaus mažėjimu. Didžiulius iššūkius visam Europos regionui kelia gausūs imigracijos srautai, o Lietuvai – ir didžiuliai emigraciniai šalies gyventojų praradimai. Gyventojų senėjimas, depopuliacijos procesai, labai intensyvūs ir prieštaringi migracijos srautai, verčia skubiai ieškoti visiškai naujų socialinės sistemos modelių, migracijos reguliavimo metodų, o kartu ir prieštaringai vertinamų ekonomines plėtros žmoniškųjų išteklių poreikio sprendimo kelių.

 Lietuvai, kaip ir visam Vidurio ir Rytų Europos regionui būdinga demografinių problemų ypatinga koncentracija ir specifinė raiška, iki šiol sietina su paveldėtais praeities veiksniais ir pastarųjų kelių dešimtmečių esminėmis permainomis visose šalies gyvenimo sferose. Tai kuria didžiulį poreikį šios srities specialistams, gerai suprantantiems demografinių problemų kilmę ir galimybes jas spręsti. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės demografijos magistro studijų programa yra atsakas į šį poreikį, turint ambicingus tikslus – parengti aukštos kvalifikacijos socialinės demografijos specialistus.

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinės demografijos magistro studijų programa skirta tiems, kurie neabejingi demografinėms problemoms, turintiems ambicijų įgytas žinias taikyti viešajame valdyme ir versle. Ši programa bus patraukli ir naudinga besidomintiems ne vien nacionalinio ir lokalaus lygmens Lietuvos demografinėmis problemomis, bet norintiems įgyti naujausių tarptautinių demografijos mokslo žinių bei išmokti profesionaliai vertinti šiuolaikinius globalius ir Europos regiono demografinius iššūkius ir įsijungti į tarptautinių institucijų veiklą. Pastaraisiais metais demografinių tyrimų duomenis labai aktyviai pradėjo naudoti verslas – tarptautiniai bankai bei gyvybės draudimo ir rinkos tyrimų bendrovės. Šiandien, kaip niekad iki šiol, modernusis verslas yra priverstas atsižvelgti į demografinius iššūkius ir modeliuoti verslo strategijas atsižvelgiant į demografinės raidos scenarijus.

Programa yra tarpdalykinio pobūdžio su demografijos mokslo šakos perspektyvos dominavimu, ją papildančiais socialinės politikos, sociologijos, politikos mokslų, ekonomikos, visuomenės sveikatos krypties dalykais. Socialinės demografijos magistro studijų programa skirta studentams, baigusiems įvairias bakalauro programas: socialinių mokslų (sociologija, socialinė politika, socialinis darbas, ekonomika, politikos mokslai, visuomeninė geografija ir kt.), fizinių mokslų (statistika, matematika) ir biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata).

Studijų programoje labai svarbią vietą užima dalykai, suteikiantys demografines žinias, būtinas praktiniam demografinių problemų sprendimui viešosios politikos veiksmais. Tuo tikslu studijų sandaroje numatomi demografinės (gyventojų) politikos dalykai, siejami su kiekvienu iš demografinių procesu (migracija, gyventojų sveikata ir mirtingumu, šeimos pokyčiais ir gimstamumu, populiacijos senėjimu) ir šių procesų problemų sprendimu:  šeimos politika, migracijos politika, visuomenės  senėjimo politika, sveikatos politika.

Studijas baigę absolventai įgis reikalingų žinių tolesnei sėkmingai karjerai ne tik Lietuvos viešojo valdymo, verslo ar mokslo institucijose, bet ir tarptautinėse organizacijose.

Domantas JASILIONIS

VDU Demografinių tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas ir

Makso Planko Demografinių tyrimų instituto (Vokietija) mokslo darbuotojas

Plačiau apie FINANSUOJAMAS Socialinės demografijos magistrantūros studijas: http://www.vdu.lt/lt/study/program/show/263/

Pagrindinis priėmimo etapas vyksta nuo birželio 1 d. iki birželio 29 d. 24 val.

Prašymai pateikiami internetu: https://epasirasymas.vdu.lt/

Visą informaciją apie 2017 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.