Finansinė parama studentams

Kviečiame studentus teikti prašymus tikslinei išmokai ar socialinei stipendijai gauti.

Taip pat dalyvauti konkurse dėl studijų ir apgyvendinimo mokesčių lengvatos ar Valstybės remiamos paskolos.
Plačiau apie kiekvieno konkurso sąlygas:

Informuojame, kad nuo 2024 m. vasario 1 d. iki 2024 m. kovo 16 d. (įskaitytinai) vyksta prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą „PARAMA“ tikslinei išmokai 2024 m. pavasario semestro priėmimo metu gauti.

Studentai, pretenduojantys į 220 eurų per mėnesį paramą, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 • Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį dalyvumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 • Aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja.
 • Studentai su negalia, norėdami gauti tikslinę išmoką pagrindinio priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį prisijungti prie IS ,,PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tikslinė išmoka, 2024 m. pavasario semestras). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją 2024 m. pavasario semestro metu, iki 2024 m. vasario 20 d. (imtinai) turi per Valstybinių studijų fondo interneto tinklalapį prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2024 m. pavasario semestras).

Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją. Primename, kad socialinė stipendija studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekvieną mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Socialinę stipendiją gali gauti studentai, atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 • yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti ar gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos rasite čia.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) skelbia mokestinių lengvatų konkursą 2023/2024 m. m. pavasario semestrui VDU studentams, kurio tikslas – įgyvendinti socialiai atsakingo universiteto misiją mažinant studentų socialinę atskirtį, siekiant sudaryti tinkamas finansines sąlygas VDU studentams (įvertinus skirtingą jų socialinę (materialinę) padėtį, studijų rezultatus ir (ar) gyvenamąją vietą bendrabutyje) gyventi ir (ar) studijuoti.

2023/2024 m. m. pavasario semestrui skelbiamas konkursas šioms mokestinėms lengvatoms, kurios gali sudaryti iki 100 proc. mokamo mokesčio:

MOKESČIO UŽ STUDIJAS LENGVATAI gauti, kuri gali būti skiriama nuolatinių studijų formos I, II pakopų ir vientisųjų studijų studentams, kurių:

 • sunki socialinė (materialinė) padėtis;
 • paskutinės sesijos išklausytų studijų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai.

APGYVENDINIMO MOKESČIO LENGVATAI gauti, kuri gali būti skiriama nuolatinės studijų formos I, II, III pakopų ir vientisųjų studijų VDU studentams, gyvenantiems universiteto bendrabutyje, ir sudariusiems apgyvendinimo sutartį, atsižvelgiant į studento:

 • socialinę (materialinę) padėtį;
 • bendrabutį ir kambario tipą, kuriame studentas gyvena (SVARBU: studentams, gyvenantiems vienviečiame bendrabučio kambaryje lengvata – neskiriama).

Mokestinės lengvatos konkurso būdu, vertinant sudėtingą socialinę (materialinę) padėtį, yra skiriamos šia prioriteto tvarka:

 • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
 • studentams, turintiems negalią, atsižvelgiant į esamą darbingumo lygį;
 • studentams iš šeimų, kurios augina 4 (keturis) ir daugiau vaikų, jei jie yra:
  • mažamečiai;
  • mokosi pagal bendrojo ugdymo programą;
  • būdami vyresni kaip 18 metų, mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą;
  • studijuoja aukštojoje mokykloje;
 • studentams, atsižvelgiant į šeimos pajamas, tenkančias vienam asmeniui.

SVARBU: našlaičiai, neįgalieji ir studentai iš šeimų, auginančių 4 ir daugiau vaikų, turi teisę prašyti tiek mokesčio už studijas, tiek už apgyvendinimą lengvatų, visi kiti – pasirinktinai tik vienos – studijų arba apgyvendinimo mokesčio – lengvatos.

Mokesčio už studijas ir apgyvendinimą lengvatos skiriamos atsižvelgiant į visą studentui skirtą VDU paramą, mokamas stipendijas, suteiktas lengvatas ir (ar) universitetui mokamų mokesčių dydį, ar iš valstybės biudžeto lėšų (per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinį studijų fondą ir t. t.), vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų nustatyta tvarka, ar iš privačių juridinių ar fizinių asmenų studentui suteikiamą paramą ir (ar) skiriamas stipendijas.

Studentai, norėdami pretenduoti į mokesčių lengvatas, turi laikotarpyje nuo š. m. vasario 1 d. iki vasario 18 d. imtinai elektroniniu būdu užpildyti prašymą VDU Studentų portale. Kaip tai padaryti?

 • naudojant asmeninius universiteto suteiktus prisijungimus prisijunkite prie VDU Studentų portalo;
 • meniu laukelyje pasirinkite skiltį Prašymai ir pažymos ir spustelėkite ant mygtuko Prašymai;
 • pasirinkite prašymo kategoriją Finansai ir Mokestinės lengvatos ir kompensacijos bei Mokesčio už studijas / už apgyvendinimą lengvata konkurso tvarka (forma F-006), formą užpildykite, pridėkite reikiamus dokumentus (jeigu jie yra reikalingi) ir pateikite.

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytą paraišką galima pilnai užpildyti tik vieną kartą, todėl rekomenduojame visų pirma pasirūpinti tinkamais dokumentais (jų sąrašą galima rasti čia, taip pat yra galimybė, atsižvelgiant į savo socialinę padėtį pasitikrinti, kokius konkrečiai dokumentus turite pateikti, šioje nuorodoje), kurie grindžia atitinkamą studentų socialinę (materialinę) padėtį, nes juos reikia pateikti (įkelti į paraišką) norint ją pagrįsti ir tai tinkamai užpildyti. Studentams, nepateikusiems visų dokumentų apie savo socialinį statusą, mokestinės lengvatos gali būti neskirtos.

Konkurso rezultatai bus paskelbti iki š. m. kovo 1 d., informuojant kiekvieną lengvatos prašiusį studentą asmeniškai elektroniniu laišku į VDU suteiktą el. pašto dėžutę.

Daugiau informacijos:

Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)

Adresas K. Donelaičio g. 52-111, LT-44244, Kaunas

Telefonas (8 37) 751 175

El. paštas studentas[eta]vdu.lt

Skelbiame paskolos gavėjų prašymų teikimo pradžią valstybės remiamoms paskoloms pavasario semestrą gauti. Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą, privalo Fondo tinklalapyje užpildyti nustatytos formos paskolos gavėjo prašymą ir pateikti jį Fondui nurodytu būdu nuo 2024 m. vasario 5 d. (8.00 val.) iki kovo 4 d. (15.00 val.).

Studentams pavasario semestrą bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

 • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti studento už einamuosius studijų metus mokamos studijų kainos ar jos dalies.Pavasario semestrą teikiamos paskolos dydis negali būti didesnis nei pavasario semestrą mokamos studijų kainos dalis;
 • paskolos gyvenimo išlaidoms. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 80 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (4 400 Eur). Pavasario semestrą teikiamų paskolų gyvenimo išlaidoms dydis negali viršyti 40 BSI dydžių (2 200 Eur);
 • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis. Šios paskolos suma per vienus studijų metus negali viršyti 60 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžių (3 300 Eur).

Jeigu pildydami paskolos gavėjo prašymą, nurodėte kriterijus, suteikiančius pirmumo teisę gauti paskolą ar apmokėti palūkanas valstybės lėšomis, iki paskolos gavėjo prašymų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo (įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro, įgaliojimo formą rasite čia), Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Visą informaciją apie valstybės remiamas paskolas rasite čia.

Jeigu pretenduojant gauti paskolą iškiltų problemų dėl prisijungimo prie Fondo informacinės sistemos, prašome kreiptis telefonu +370 658 31004 arba elektroniniu paštu: sandra.stukaite@vsf.lt.