Fakultete vieši garsi autizmo spektro sutrikimų specialistė

Šiandiena SMF, socialinio darbo katedroje lankėsi garsi klinikinė psichologė, Autizmo ir vystymosi intervencinių paslaugų centro vadovė Jura Tender. Iš Australijos atvyksusi viešnia turi didelę tarptautinę patirtį dirbant su autizmo spektro sutikimų turinčiais vaikais ir jų tėvais. Šiuo metu Jura Tender vieši Lietuvoje darbuodamasi Vilijampolės socialinės globos namuose, kur veda mokymus ir konsultuoja socialinius darbuotojus dirbančius su autizmo spektro sutrikimą turinčiais klientais.
Susitikimo SMF socialinio darbo katedroje buvo tariamasi dėl tolimesnių bendradabiavimo su Jura Tender galimybių.