Europos socialinio tyrimo pristatymas politikos formuotojams

2021 m. lapkričio 19 d. Europos socialinio tyrimo (EST) komanda Lietuvoje kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija organizavo EST duomenų viešinimo renginį, skirtą politikos formuotojams – „Europos socialinis tyrimas: kokia jo nauda politikos formuotojams“. Prie nuotolinio renginio prisijungė beveik 90 dalyvių iš įvairių institucijų (skirtingų ministerijų, Seimo ir Vyriausybės kanceliarijos, STRATA atstovai). Sveikinimo žodį tarė Darius Žeruolis, LR Ministrės Pirmininkės patarėjas. Pranešimus skaitė EST komandos narės – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanė doc. dr. Aurelija Stelmokienė, doc. dr. Ligita Šarkutė ir doc. dr. Gintarė Vaznonienė. Susirinkusiems buvo pristatytas Europos socialinis tyrimas ir jo duomenų panaudojimo galimybės, taip pat nacionaliniai pažangos rodikliai, išskirti remiantis EST, ir jų sąsajos su pagrindiniais aktualiais strateginio planavimo dokumentais Lietuvoje. Klausimų, diskusijų sesijoje buvo aptarta, kaip EST duomenys gali pasitarnauti įgyvendinant XVIII LR Vyriausybės programoje (23 punktas) numatytą tikslą: „įsipareigojame kurti žiniomis grįstą politiką“.