Erasmus+ praktika

Erasmus studentų praktika – laikotarpis, praleistas Erasmus+ programoje dalyvaujančios šalies užsienio įmonėje ar organizacijoje. Erasmus praktika suteikia studentui galimybes prisitaikyti prie visos Bendrijos darbo rinkos reikalavimų, sustiprinti profesinius įgūdžius, susipažinti ir išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomiką, socialinę sistemą bei kultūrą.

Dėmesio!

 1. Paraiškos studentų (praktika vėliausia gali baigtis 2017-09-29) bei absolventų (praktika turi baigtis per metus nuo studijų baigimo datos) praktikai priimamos:
  iki 2016 m. lapkričio 13 d., rezultatai skelbiami lapkričio 23 d. Rezultatai: studentų praktika, absolventų praktika.
  nuo 2016 m. lapkričio 14 iki 2017 m. sausio 31 d., rezultatai skelbiami vasario 13 d.
  nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. balandžio 23 d., rezultatai skelbiami gegužės 3 d.
 2. Apie Erasmus+ studentų / absolventų praktiką iš pirmų lūpų:
 3. VDU – „Patirties partnerių“ konsorciumo narys. Šios iniciatyvos tikslas – padėti  VDU bei kitų keturių didžiausių Lietuvos universitetų studentams susirasti kokybiškas praktikos vietas užsienyje. Iniciatyvos interneto puslapis

Atranka Erasmus+ studentų ir absolventų praktikai

Atrankose gali dalyvauti dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, kurie esamoje studijų pakopoje (kurioje dabar mokosi ir kurioje studijuodami planuoja vykti į praktiką) nėra išnaudoję daugiau kaip 10 mėn. (vientisųjų studijų studentai – 22 mėn.) Erasmus studijų / praktikos laikotarpio. Ne ES piliečiai prieš vykdami Erasmus mainams (studijų ar praktikos) privalo turėti laikiną ar nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje.

Atrankos dokumentai Erasmus+ studentų praktikai (praktika atliekama studijų metu):

Atrankoje gali dalyvauti I–III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai. Praktika turi baigtis iki 2017 m. rugsėjo 29 d.

Atrankos dokumentai Erasmus+ absolventų praktikai (praktika atliekama pabaigus studijas, įgijus diplomą.):

Atrankoje gali dalyvauti I – III pakopos dieninių, nuolatinių ir ištęstinių studijų paskutinio kurso studentai. Baigus studijas atrankoje dalyvauti ir / ar būti atrinktiems negalima. Praktika gali prasidėti tik po studijų baigimo (diplomo įgyjimo datos) ir turi baigtis per metus po studijų baigimo arba iki naujų studijų pradžios.

Pirmenybė atrankoje suteikiama:

 • Studentams, kurių studijų programoje yra numatyta praktika;
 • Studentams, kurie pirmą kartą dalyvaus Erasmus praktikos mobilume.

Atrankos kriterijai

Kaip susirasti praktikos vietą?

Tinkamos ir netinkamos įmonės bei organizacijos

Erasmus praktikos laikotarpis

Erasmus praktikos stipendija

Po atrankos

Naudinga informacija:
Vykstantiems studentų ar absolventų praktikai: „Mobilumo gidas“„Susipažink, įvertink, važiuok“.
Vykstantiems absolventų praktikai – informacija dėl PSD.

Atrinkti studentai bei būsimi absolventai, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki praktikos pradžios, Tarptautinių ryšių departamentui turi pristatyti šiuos dokumentus:

 • Suderintą ir pasirašytą praktikos sutartį (2016-2017 m. m.);
 • Studentų praktikai:
 • Absolventų praktikai:
 • Asmens duomenų anketą / įsipareigojimą. Pildyti.
 • Dokumentus, įrodančius, kad esate apsidraudęs / apdraustas:
  • sveikatos draudimu;
  • atsakomybės draudimu (dengia studento padarytą žalą darbo vietoje);
  • nelaimingų atsitikimų draudimu (dengia žalą, padarytą studentui darbo vietoje).
 • Užpildyti kalbos patikrinimo testą (Online Language Support (OLS) sistemoje)*

*Jei pagrindinė praktikos kalba priimančiojoje institucijoje yra čekų, danų, graikų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, olandų, lenkų, portugalų arba švedų (išskyrus atvejus, kai šios kalbos yra gimtosios), prieš praktikos mobilumą ir mobilumo laikotarpio pabaigoje studentas privalo atlikti kalbos žinių vertinimo testą elektroninėje sistemoje. Gavus žemesnį nei B2 įvertinimą (ar žemesnį įvertinimą, nei nurodyta mokymosi sutartyje praktikai) studentui suteikiama licencija mokytis kalbą ir geriau pasiruošti praktikos laikotarpiui. Studentas, gavęs licenciją, privalo užsienio kalbą mokytis visą praktikos laikotarpį.
Mobilumo dalyvių gidas OLS kalbos vertinimo testui (angl.)
Mobilumo dalyvių gidas OLS kalbos kursams (angl.)
Dažniausiai užduodami OLS sistemos pagalbos klausimai / atsakymai

Kai pristatysite visus aukščiau minėtus dokumentus, pasirašysime  Erasmus+ dotacijos (finansinę) sutartį, pagal kurią Jums bus pervedama stipendija (jei nesate Erasmus+ „nulinės stipendijos“ studentas).

Kiekvienam studentui, išvykstančiam pagal Erasmus programą, suteikiamas Erasmus studento statusas. Siunčiančios institucijos, priimančios įmonės ar organizacijos ir Erasmus studento teises bei pareigas nusako Erasmus+ studento chartija. Skaityti.

N. B. Studentas / absolventas privalo pasirūpinti (ir yra pats atsakingas) dėl visų migracinių dokumentų pagal siunčiančios bei priimančios šalies įstatymus.

Praktikos laikotarpio pratęsimas

Praktikos laikotarpiui pasibaigus

Daugiau informacijos:

 • Programos koordinatorius Konstantinas Kurževas
 • Tarptautinių ryšių departamentas V. Putvinskio g. 23, 207 kab.
 • Priėmimo valandos: I – V, 8.00 – 12.00 val.
 • Tel. +370 37 327987
 • El. p. Konstantinas.Kurzevas@vdu.lt