,,Erasmus+“ dėstymo vizitas atveria galimybes tarptautiniams tyrinėjimams Mokyklinės psichologijos kryptyje

2017 metų gegužės 11-12 dienomis Psichologijos katedroje viešėjo Portugalijos Katalikiškojo universiteto dėstytoja dr. Luisa Ribeiro. Dvi dienas trukusių diskusijų su studentais ir dėstytojais metu viešnia pasidalino naujausiais Žmogaus vystymosi tyrimų centro mokslinių projektų, kuriuose buvo tiriamas Portugalijos mokytojų ir mokinių požiūris į mokymąsi, rezultatais. Dr. Luisos Ribeiro susitikime su Psichologijos katedros dėstytojais buvo susitarta inicijuoti tarpkultūrinius psichologinių mokymosi proceso veiksnių tyrinėjimus, į kuriuos įsitraukti bus kviečiami Mokyklinės psichologijos programos studentai.