Egidijaus Stanciko daktaro disertacijos gynimas

StancikasVytauto Didžiojo universiteto (VDU) Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) birželio 3 d. 10 val. bus ginama Egidijaus Stanciko daktaro disertacija, tema „Suaugusiųjų dramos teatro žiūrovų kultūrinio sąmoningumo saviugda“ (socialinių mokslų sritis, edukologija 07 S).

Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė prof. dr. Vilma Žydžiūnaitė. Komisijos nariai: doc. dr. Vija Dišlere, doc. dr. Edgaras Klivis, prof. dr. Valdonė Indrašienė, prof. dr. Jonas Ruškus.

Su daktaro disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto bibliotekose.

Daugiau informacijos apie Egidijaus Stanciko daktaro disertacijos gynimą rasite VDU mokslo tarnybos apraše.