Edukologijos katedros absolventei įteikta vardinė stipendija

27944370376_b4e60588a0_kVytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto diplomų įteikimo šventėje kartu su edukologijos magistro diplomu Švietimo vadybos programos absolventei Rasai Alaburdienei už ilgametę savanorystę organizacijoje „Gelbėkite vaikus“ ir visuomeninę veiklą, buvo įteikta Broniaus Kviklio vardo 1000 USD dydžio stipendija. Stipendiją įteikė Vydūno jaunimo fondo (Čikaga) atstovė Lietuvoje doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė (VU).

Broniaus Kviklio stipendiją Vytauto Didžiojo universitete 2000 m. įsteigė Vydūno jaunimo fondas (Čikaga, JAV). Paramos tikslas paremti ir paskatinti aktyvius edukologijos krypties magistrantus, nagrinėjančius aktualias švietimo problemas, sėkmingai derinančius studijas, darbą ir visuomeninę veiklą bei pasiekusius aukščiausių akademinių rezultatų.

Bronius Kviklys (1913–1990 m.)– lietuviųišeivis, aktyviai dalyvavo visuomeninėje,leidybinėje bei skautų veikloje, už kurią vėliau buvo apdovanotas Lietuvių skautų sąjungos aukščiausiu garbės žymeniu – Geležinio vilko ordinu. Buvo išrinktas korporacijos „Vytis“ garbės nariu.

Už išleistą 7 tomų leidinį „Lietuvos bažnyčios“ Bronių Kviklį popiežius Jonas Paulius II-asis apdovanojo aukso ordinu už nuopelnus vykdant švietėjišką veiklą.

Visuotinio pripažinimo ir visuomenės įvertinimo sulaukė ir B. Kviklio išleistas 4 tomų enciklopedinis leidinys „Mūsų Lietuva“, kuriame atsispindėjo visų Lietuvos valstybės miestų, miestelių bei žymesnių kaimų istorija, demografija, geografija.

Išvykęs į užsienį B. Kviklys rinko įvairią medžiagą apie Lietuvą ir lietuvių veiklą. Tai buvo knygos, lietuvių veikėjų ir organizacijų archyvai, korespondencija, autografai, dokumentai, fotografijos ir kita. Surengė parodų lietuviškos spaudos tema. Po mirties šeima jo didžiulę lituanistikos biblioteką ir unikalius archyvus dovanojo Išeivijos studijų centrui Vytauto Didžiojo universitete Kaune.

Bronius Kviklys taip pat yra Vytauto Didžiojo universiteto absolventas.

27365002023_73099da1ed_k