Edukologijos instituto mokslininkai dalyvauja naujame projekte „Inovatyvus pedagogų rengimas taikant personalizuoto mokymosi koncepciją“

Projektą įgyvendins trys Lietuvos universitetai – naujieji pedagogų rengimo centrai: koordinatorius Šiaulių universitetas, partneriai: Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetai, Korko universitetinis koledžas Airijoje (University College Cork –  National University of Ireland) ir Islandijos universitetas (University of Iceland). Projekto partnerių – universitetų strateginė partnerystė tarptautiniu mastu užtikrintų galimybę veikti kartu ir sukurti bendrą inovatyvią pedagogų ugdymo sistemą, taikant personalizuoto mokymosi koncepciją.

 

Pirmasis projekto partnerių susitikimas vyko 2018 m. spalio mėn. 29-30 d. Šiaulių universitete.