EDUATOM tyrimo rezultatai – „Journal of Baltic Studies“ leidinyje

EDUATOM

„Taylor & Francis Group“, viena pagrindinių mokslo leidėjų grupių pasaulyje, išleido naujausią žurnalo „Journal of Baltic Studies“ teminį leidinį, skirtą projekto EDUATOM tyrimo rezultatams. Vytauto Didžiojo universiteto tyrėjų komanda, vykdydama projektą EDUATOM, atliko tarpdisciplininius MTEP tyrimus apie atominio turizmo vystymą Ignalinos atominės elektrinės regione.

Projekto vadovė prof. dr. Natalija Mažeikienė pažymi, jog kelių fakultetų (SMF, HMF, Švietimo akademijos, MF, IF, PMDF, GMF) mokslininkai penktus metus vykdo kultūrinio paveldo, turizmo, ugdymo mokslų, sociolingvistikos, technologijų ir atominės pramonės istorijos tyrinėjimus bei kuria inovatyvius skaitmeninius produktus. Projekto metu buvo parengtas atominio turizmo maršrutas „Atominis Visaginas“, apimantis (post)atominio miesto ir Ignalinos atominės elektrinės, atominės energetikos istorijos pristatymą.

Atskira skiltis mokytojams pateikia inovatyvias ugdymo metodikas, didaktines technologijas, užduotis mokiniams. Informatikos fakulteto dėstytojai ir VDU Medijų laboratorijos ekspertai kartu su studentais parengė interaktyvų miesto žemėlapį, branduolinio reaktoriaus 3D simuliatorių, žaidimus.

Moksliniai projekto rezultatai buvo pristatyti dviejose  tarptautinės  leidyklos „Peter Lang“  monografijose anglų kalba, monografijoje lietuvių kalba, 15 mokslinių straipsnių žurnaluose, įtrauktuose į „Web of Science“ ir „Scopus“ duomenų bazes.

Tarp šių projekto rezultatų  – žurnalo „Journal of Baltic Studies“ Nr. 53 teminė skiltis „Dismantling the Ignalina Nuclear Power Plant: communities and imaginaries”, kurią sudaro netgi keturi projekto EDUATOM autorių straipsniai.

Ineta Dabašinskienė straipsnyje „Understanding the post-Soviet nuclear locality through language policy orientations“ aptaria atominio išskirtinumo (nuclear exceptionalism) koncepciją, pritaikytą kalbos politikos lauke, keičiantis režimui ir kalbų vartosenos praktikoms. Linara Dovydaitytė straipsnyje „(Re)Imagining the nuclear in Lithuania following the shutdown of the Ignalina nuclear power plant“ nagrinėja atominės vaizduotės procesus ir jų poveikį Ignalinos atominės elektrinės transformacijai iš branduolinio objekto į kultūrinį reiškinį.

Natalija Mažeikienė ir Eglė Gerulaitienė savo publikacijoje „Negotiating post-nuclear identities through tourism development in the ‘atomic town’ Visaginas“ nagrinėja atominės praeities  kaip disonuojančio paveldo atvejį ir kaip „Atominio Visagino“ maršruto kūrėjai tapo mediatoriais tarp skirtingų grupių, įvairių socialinių partnerių ir vietos bendruomenės. Andrei Stsiapanau straipsnyje „Nuclear waste management in Lithuania and Sweden: responses to contingent historical and political circumstances“ aprašo,  kaip  branduolinių atliekų tvarkymo skirtumai šalyse yra susiję su savita atominės pramonės istorija, skirtinga praktika plėtoti viešąjį diskursą ir įtraukti plačiąją visuomenę į diskusijas atomine tematika.

Plačiau apie EDUATOM