Dr. Aušra Griciūtė: Psichologijos studijos VDU buvo nuostabus mano gyvenimo etapas

GriciuteAušra Griciūtė: „VDU pradėjau studijuoti pirmaisiais jo atkūrimo nepriklausomoje Lietuvoje metais”

Artėjant absolventų dienoms, kalbiname VDU Socialinių mokslų daktaro laipsnį apsigynusią doc. dr. Aušrą Griciūtę. Šiuo metu Aušra dirba Lietuvos sporto universitete, kur puoselėja sporto psichologijos sritį, yra magistrantūros studijų programos „Sporto psichologija” direktorė.

Kaip nusprendėte studijuoti psichologiją?
Vytauto Didžiojo universitete pradėjau studijuoti pirmaisiais jo atkūrimo nepriklausomoje Lietuvoje metais. Buvau baigusi Kauno technologijos universitetą (tuo metu KPI) ir studijavusi tiksliuosius mokslus, tačiau mane domino ir socialiniai-humanitariniai mokslai, kuriuos ir teko studijuoti nuo tarybinės ideologijos nebepriklausomame Vytauto Didžiojo universitete. Kai Vytauto Didžiojo universitete buvo įsteigta Psichologijos studijų programa, žinojau, kad tai yra mano kelias, ir tikrai neapsirikau – man, kaip psichologei, labai daug davė studijos psichologijos bakalauro, magistro ir daktaro pakopose.

Kokiai psichologijos krypčiai labiausiai simpatizuojate?
Psichologijos moksle asmeniškai labai vertinu galimybę žvelgti į pasaulį ir žmogų visuminiu aspektu, analizuoti skirtingas dedamąsias. Teko gilintis į kognityvinę psichologiją, asmenybės psichologiją, sveikatos psichologiją ir kt., o praktinėje veikloje įgytas žinias taikyti mokyklinėje psichologijoje, klinikinėje psichologijoje. Negalėčiau išskirti kurios nors psichologijos krypties kaip labiausiai man reikšmingos ar mažiausiai reikšmingos. Kuo psichologijos specialistas turi daugiau žinių ir patirties įvairiose psichologijos srityse, tuo jo sprendimai yra tikslesni, profesionalesni.

Kuo ypatinga sporto psichologija?
Teko stebėti, kaip pradeda steigtis ir vystosi mokyklos psichologų, klinikinių psichologų, karo psichologų tinklai Lietuvoje. Tai nėra nei lengvas, nei greitas procesas. Nors moksliniai tyrimai sporto psichologijos srityje yra atliekami ne vieną dešimtmetį, tik dabar pradėjo atsirasti daugiau praktinės-taikomosios sporto psichologijos specialistų. Sporto mokslas, taip pat ir sporto mokslo praktinė taikomoji sritis, yra multidimensiniai ir apima daugelį sričių – akivaizdu, kad negalima atskirti žmogaus fizinių gebėjimų ugdymo nuo asmenybės raidos, moralinio, etinio tobulėjimo, socialinės srities formavimosi. Sporto psichologijos žinios yra svarbios įvairių sričių sporto specialistams – treneriams, kūno kultūros mokytojams ir kt., nes įgiję kompetencijas sporto psichologijos srityje ir gebėdami jas taikyti dirbdami su vaikais, jaunimu ir suaugusiaisiais sportinio rengimo metu, savo veikloje įvaldo naujas profesinio poveikio dimensijas ir modelius.

Kaip manote, kodėl sportininkai turėtų konsultuotis su psichologais?
Sporto psichologas gali padėti lengviau išspręsti sudėtingas su sportine veikla susijusias gyvenimo situacijas, pvz., patiriamo streso įveikimas, tinkamos sporto šakos pasirinkimas, motyvacijos sportuoti klausimai, perdegimo sindromo išvengimas, trenerio ir sportininkų tarpusavio bendravimo klausimai ir daugelis kitų, tiek patiems sportininkams, tiek jų treneriams ar sportuojančių vaikų ir paauglių tėvams.

Ką Jums davė studijos VDU?
Studijos Vytauto Didžiojo universitete buvo nuostabus ir prasmingas mano gyvenimo etapas, kurio metu gilinau savo žinias ne tik psichologijos, bet ir kitose man įdomiose ir mano profesinei veiklai aktualiose srityse. Iki šiol prisimenu kompetentingus, taip pat draugiškus, nuoširdžius psichologijos modulių dėstytojus, kurie sugebėjo sukurti universitetine dvasia alsuojančią socialinę aplinką.

Ar vis dar palaikote ryšį su VDU?
Šiuo metu palaikau ryšius su Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos katedromis – esu kviečiama dalyvauti magistrų, bakalaurų baigiamųjų darbų gynimo posėdžiuose, daktaro disertacijų gynimo komitetų veikloje. Esu bakalaurų studijų programos komiteto narė. Kartu su kitais absolventais dalyvavau Vytauto Didžiojo universiteto 20-mečio šventiniuose renginiuose. Labai džiaugiuosi Psichologijos katedrų vedėjų, darbuotojų – gerbiamų kolegų nuoširdžiu bendravimu, bendradarbiavimu. Linkiu jiems visokeriopos sėkmės, įgyvendinant studijų ir mokslo idėjas.

Kalbėjosi Brigita Miežienė