Docentas V. Tūtlys dalyvauja kvalifikacijų reformoje Ukrainoje

SMF “Karjeros valdymo” studijų programos dėstytojas, docentas Vidmantas Tūtlys  2017 m. vasario 2d. dalyvavo Europos mokymo fondo, Europos Tarybos ir Britų Tarybos organizuotoje konferencijoje apie Ukrainos nacionalinės kvalifikacijų sandaros diegimą, kuri vyko Taraso Ševčenkos Universitete Kijeve. Šioje konferencijoje dalyvavo Ukrainos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo institucijų atstovai, verslo bei darbdavių organizacijų, profesinių organizacijų, vyriausybinių institucijų atstovai. Vienas iš esminių konferencijos tikslų – siekti bendro įvairių institucijų bei dalininkų sutarimo apie Ukrainos nacionalinės kvalifikacijų sistemos problemas ir jų sprendimo galimybes bei būdus. Vienas iš esminių klausimų – kaip susieti esamus švietimo standartus ir mokymo bei studijų programas su Ukrainos nacionaline kvalifikacijų sandara, siekiant užtikrinti optimalias mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems piliečiams? Šiuo metu Ukrainoje vykdomos švietimo reformos yra orientuotos į švietimo sistemos decentralizaciją, deleguojant daugiau sprendimo priėmimo galių švietimo institucijoms bei dalininkams regionuose bei ekonomikos sektoriuose.   Todėl labai svarbu siekti vieningo esminių šių reformų elementų  – kompetencijų, mokymo bei studijų programų, švietimo standartų tikslų, paskirties, sudarymo principų supratimo.

Konferencijos pirmojoje dalyje Vidmantas Tūtlys perskaitė pranešimą, kuriuo pateikė žvilgsnį iš išorės į Ukrainoje vykstančius kompetencijomis grinžiamų profesinių standartų ir profesinio rengimo standartų kūrimo bei diegimo procesus. Pranešime konstatuota, kad nors esama nemažai institucinių ir metodologinių problemų bei iššūkių, šiuo metu Ukrainoje rengiami profesiniai ir profesinio rengimo standartai sukuria tinkamą ir pakankamą pagrindą naujų kompetencijomis grindžiamų kvalifikacijų projektavimui ir diegimui.

Konferencijoje vykusių diskusijų metu bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir  aukštojo mokslo sektorių atstovai apsvarstė šiuose sektoriuose esančias kvalifikacijų sisteminimo ir jų skaidrumo didinimo prielaidas, problemas bei galimus tolesnius veiksmus. Nutarta, kad tolesnei kvalifikacijų sistemos plėtrai būtina sukurti kvalifikacijų paklausos darbo rinkoje stebėsenos ir prognozavimo sistemą, duomenų bazes kvalifikacijų sistemos informaciniam aprūpinimui bei valdymui, kurti ir plėtoti įvairius bendradarbiavimo tinklus.

Šaltinis (nuotraukos): http://www.etf.europa.eu