Diskusijų forumas “Socialinis darbas – žmonių tarpusavio santykių profesija?!“

Kovo 19 d. VDU Socialinių mokslų fakultete vyko diskusijų forumas “Socialinis darbas – žmonių tarpusavio santykių profesija?!”, skirtas paminėti Pasaulinę socialinio darbo dieną. Diskusijos metu buvo keliami visiems svarbūs klausimai apie santykį su savimi, su klientu, su kolega, su vadovu, žiniasklaida ir daug kitų aktualių profesinių temų. Kiek santykio kūrimui ir buvimui jame svarbi asmenybė, kiek profesinės kompetencijos? Koks profesinių vertybių, žmogaus teisių, profesinių organizacijų vaidmuo? Vieni klausimai kėlė kitus, pagrįsdami diskusijos apie santykius reikšmingumą ir santykių svarbą socialinio darbo profesinės tapatybės paieškose.

Pranešėja dr. Laura Varžinskienė (VDU), diskutantai: Jūratė Tamašauskienė (Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos pirmininkė), Guoda Vaičekauskaitė (LR SADM) ir Kęstutis Vaišnora (Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas), diskusijos moderatorė doc. dr. Rasai Naujanienei (VDU). Diskusijoje dalyvavo gausi socialinių darbuotojų bendruomenė, vos tilpusi Jonavos g. 66 rūmų salėje.