Didėja VDU Socialinių mokslų fakulteto studentų skaičius

2018 m. rugpjūčio 27 d. VDU Socialinių mokslų fakultete vyko susitikimai su bakalauro ir magistrantūros studijų pirmakursiais. Net ir esant gan nepalankiai  šalies demografinei situacijai, pastaruosius metus medijose tvyrojusiam informaciniam chaosui, susijusiam su galimais universitetų jungimais ir studijų programų naikinimais, VDU Socialinių mokslų fakultetas džiaugiasi ir didžiuojasi didėjančiu studentų skaičiumi.

2018 m. į VDU SMF valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas magistrantūros studijas įstojo 165 studentai, kas sudaro ketvirtadalį visų į VDU įstojusių magistrantų. Studijas pradeda virš šimto profesinių studijų „Pedagogika“ studentų, siekiančių įgyti mokytojo kvalifikaciją. Į Socialinių mokslų fakulteto bakalauro studijų programas įstojo per 140 studentų, kas yra daugiau nei 10% daugiau nei pernai studijas pradėjusių pirmakursių. Be to, studijas pradeda daugiau nei šimtas pedagogines bakalauro studijas pradedančių studentų. Tad iš viso šiemet fakultete sulaukėme beveik pustrečio šimto bakalauro studijų programų pirmakursių!

Sveikiname visus pradedančius studijas, dėstytojus ir administracijos darbuotojus, juos sutinkančius, ir visiems linkime smalsumo, žingeidumo bei tvirtybės naujame etape!

Pridedame VDU SMF dekano prof. Algio Krupavičiaus įvadinio susitikimo skaidres.