Dekano Mokslo metų pradžios sveikinimas

Mieli kolegos, studentai, visa bendruomene,

Sveiki sugrįžę po atostogų – viliuosi, kad pavyko pagriebti vasariško vėjo, saulės ir šilumos, atgauti jėgas ir pasirengti naujiems Mokslo metams!

Ypatingas sveikinimas –  pirmakursiams: sveiki atvykę į Vytauto Didžiojo universitetą! Sveiki atvykę į Socialinių mokslų fakultetą! VDU ir SMF yra geras ir teisingas Jūsų pasirinkimas net ir šių dienų pirmakursių kartai, kuri yra vadinama dinamiška ir spalvinga Instagramo karta. Neabejoju, kad Jūs jau nemažai žinote apie universitetą ir fakultetą. Bet vis vien keli žodžiai apie mus.

Nuo pat atkūrimo prieš 30 metų – beje, VDU buvo atkurtas dar prieš Baltijos kelią, kurio jubiliejų ką tik minėjome – yra pagrįstas artes liberales arba liberaliųjų studijų sistema, kur ką studijuoti pirmiausia renkasi pats studentas. Studentas konstruoja, renkasi savo studijų kelią, o jis nėra primetamas iš viršaus. Artes liberales sistema VDU yra tokia kaip Harvarde ar Yale, ar kitame geriausiame pasaulio universitete.  Ji leidžia įgyti 360 laipsnių arba visaapimantį išsilavinimą. Tad beveik viskas yra Jūsų rankose.

Taip pat pakalbėkime apie studijų kokybę. Nepriklausomi užsienio ekspertai Psichologijos, Sociologijos ir Socialinio darbo krypties programas (bakalauro ir magistro) įvertino labai aukštais balais (daugiau nei 20 iš 24 galimų) ir akreditavo maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Šie vertinimai sako, kad fakultete turime itin kompetentingus dėstytojus ir profesorius. Studijų srityje VDU išskirtinumais yra daugiakalbystė, kur studentai gali rinktis papildomai studijuoti iš daugiau nei trisdešimties užsienio kalbų, taip pat galimybės įgyti gretutinę specialybę iš kelių dešimčių siūlomų.

Tarptautiškumas. Universitetų reitinguose VDU yra ekspertų vertinamas kaip viena tarptautiškiausių aukštųjų mokyklų Baltijos šalyse. Erasmus ir Erasmus plius programos leidžia siekti tikslo, kad beveik kiekvienas studentas galėtų per savo studijų laikotarpį bent semestrą praleisti studijuodamas ar atlikdamas praktiką užsienio šalyje. Globaliame pasaulyje visa tai yra būtina patirtis. Išskirtinė VDU tarptautiškumo dedamoji yra tai, kad VDU yra pasaulio lietuvių universitetas. Tam pagrindus padėjo lietuvių išeivija, įskaitant prezidentą V. Adamkų, pirmąjį VDU rektorių A. Avižienį, padėdama atkurti VDU 1989- aisiais.

Tradicija. Šalia šiuolaikiškumo VDU yra svarbios tradicijos, nes VDU yra pirmas lietuviškas universitetas. Jis simboliškai įkurtas 1922 m. vasario 16-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo dieną.  Tarpukario Lietuvoje universitetas buvo iš esmės nacionalinė aukštoji mokykla. Vėliau jo profesoriai ženkliai padėjo sulietuvinti Vilniaus universitetą.

Bendruomeniškumas. Šis bruožas yra viena iš akivaizdžiausių universiteto stiprybių. VDU bendruomenė yra laisva, jungianti ir įgalinanti. O SMF šūkis yra: Atraskime ir Veikime Drauge (Let‘s Discover and Act Together), kuris itin pabrėžia bendruomeniškumą ir bendrystę. Mieli pirmakursiai, Jūs esate didelės mūsų bendruomenės dalimi ir galite tvirtai tarti: #ašesuVDU

Turiningų ir sėkmingų naujųjų mokslo metų!