Darbuotojams – „Erasmus“ mokymosi vizitų konkursas

pilisVytauto Didžiojo universiteto (VDU) Tarptautinių ryšių tarnyba (TRT) skelbia „Erasmus+“ mokymosi vizitų konkurso 2016 metų spalio mėnesio rezultatus ir kviečia visus VDU darbuotojus aktyviai dalyvauti konkurse bei pasinaudoti šia galimybe.

„Erasmus+“ mokymosi vizitai – veikla, kuria skatinamas universiteto akademinio ir neakademinio personalo profesinis tobulėjimas dalyvaujant užsienyje organizuojamuose mokymosi renginiuose (išskyrus konferencijas) ar tam tikrą laikotarpį atliekant darbo praktiką (stebint darbą, dalyvaujant mokymosi veiklose) aukštojo mokslo institucijose (turinčiose „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją) arba kitose įmonėse/organizacijose.

VDU „Erasmus+“ partnerių aukštojo mokslo institucijų sąrašą rasite čia.

Atranka mokymosi vizitams vykdoma suderintos mokymosi programos pagrindu.

Pirmenybė teikiama:

  • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus+“ (bei „LLP / Erasmus“) mokymosi vizitų programoje pirmą kartą (arba mažiau nei kiti kandidatai) per pastaruosius 2 metus;
  • kandidatams, kurie vizito metu aptars „Erasmus+“ studentų praktikos galimybes priimančioje AMI ar įmonėje / organizacijoje;
  • kandidatams, turintiems didesnį darbo stažą VDU;
  • kandidatams, neturintiems akademinio darbo krūvio;
  • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

Suderintos mokymosi programos atrankai priimamos ištisus metus. Mokymosi programas galima siųsti el. paštu k.kurzevas@trt.vdu.lt. Iki einamo mėnesio paskutinės dienos pateiktos programos bus  svarstomos kito mėnesio pradžioje (1–10 mėnesio dienomis).

Atrankos anketa ir daugiau informacijos

Konkurso spalio mėnesio rezultatai (2016 m.)
Konkurso rugsėjo mėnesio rezultatai
Konkurso rugpjūčio mėnesio rezultatai
Konkurso liepos mėnesio rezultatai
Konkurso birželio mėnesio rezultatai
Konkurso gegužės mėnesio rezultatai
Konkurso balandžio mėnesio rezultatai
Konkurso kovo mėnesio rezultatai
Konkurso vasario mėnesio rezultatai
Konkurso sausio mėnesio rezultatai
Konkurso gruodžio mėnesio rezultatai
Konkurso lapkričio mėnesio rezultatai
Konkurso spalio mėnesio rezultatai

Kontaktinis asmuo