Dalyko atkodavimas – naujas požiūris ir inovatyvus metodas dirbant su tarpkultūrinėmis studentų grupėmis

img_62722016 lapkričio mėn. Edukologijos katedroje pradėtas įgyvendinti naujas ERASMUS+ projektas „Decoding the Disciplines in European Institutions of Higher Education: Intercultural and Interdisciplinary Approach to Teaching and Learning“ (liet. „Mokymo(si) atkodavimas Europos aukštojo mokslo įstaigose – tarpkultūrinis ir tarpdisciplininis požiūris į mokymą ir mokymąsi“). Projektą koordinuoja partneriai iš VIVES kolegijos Belgijoje, kiti partneriai yra Romos Tre universitetas Italijoje, Nacionalinis Airijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas ir VšĮ „Pasaulio virtuvė“ Lietuvoje. Projekte dalyvaujantys mokslininkai sieks pristatyti Europos aukštojo mokslo institucijoms naują, inovatyvų, tarpkultūrinį ir tarpdisciplininį požiūrį į mokymą ir mokymasį – Dalyko (at)kodavimą, kuris atlieps didėjančią socialinę, kultūrinę, etninę ir religinę įvairovę visose partnerinėse šalyse. Dalyko (at)kodavimo modelis yra inovatyvus ir tuo, kad juo siekiama sumažinti atskirtį tarp studento mokymosi ir dėstytojo mokymo proceso, mažinant atotrūkį tarp eksperto dalyko supratimo ir studento supratimo, kuris tame dalyke žinių dar neturi ar turi nedaug.

Pirmieji šio metodo įsisavinimo mokymai vyko 2016 m. lapkričio 14-16 dienomis VIVES kolegijoje, Belgijoje. Vytauto Didžiojo universitetą atstovavo edukologijos bakalauro studijų programos „Karjeros valdymas“ vadovė, Edukologijos krypties doktorantė Virginija Bortkevičienė. Mokymų metu, lektoriams iš partnerinių insitucijų buvo siekiama padėti atrasti esminę problemą, su kuria jie susiduria savo paskaitose, dirbdami su studentais. Sekančiame etape, šio metodo ekspertai kartu su kiekvienu lektoriumi analizuos identifikuotą problemą per skirtingų disciplinų perspektyvą, parengs metodinį planą, aptars galimus metodus ir problemos sprendimo būdus, kuriuos lektoriai pritaikys savo paskaitų metu.

Esminė projekto idėja gali būti apibūdinta vienu sakiniu – Decoding the Disciplines trains university teachers to teach effectively in intercultural classrooms (liet. „Dalyko (at)kodavimas padės Universitetų dėstytojams mokyti efektyviai tarpkultūrinėse studentų grupėse“).