Broniaus Kviklio vardinės premijos laureatė – Giedrė Kondratė!

Broniaus Kviklio vardinė premija gegužės 15 dieną buvo įteikta Edukologijos instituto Pedagogikos profesinių studijų studentei Giedrei Kondratei. Premiją įteikė Vydūno jaunimo fondo atstovė Lietuvoje, Vilniaus universiteto docentė Jolita Buzaitytė-Kašalynienė.

Vydūno jaunimo fondas (Čikaga) Broniaus Kviklio vardines premijas skiria VDU Edukologijos krypties magistrantams bei profesinių studijų studentams, aktyviai dalyvaujantiems visuomeninėje ir socialinėje veikloje. Pirmą kartą ši premija buvo įteikta 2000.