Bendradarbiavimas

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros mokslininkų komanda (doc. dr. Loreta Gustainienė, doc. dr. Aurelija Stelmokienė ir dr. Kristina Kovalčikienė), atliko AB „Achema“ darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimą. Tyrimu buvo siekiama įvertinti darbuotojų pasitenkinimą darbu ir psichosocialinius su darbu susijusius veiksnius bendrovėje ir jos padaliniuose. Buvo siekiama išsiaiškinti, kiek darbuotojai yra patenkinti savo darbo pobūdžiu, atlygio sistema, paaukštinimo galimybėmis, vadovavimu, santykiais su bendradarbiais; ar darbuotojai jaučia stresą darbe, patiria konfliktą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo; ką darbuotojai mano apie darbo saugą įmonėje; kokie psichosocialiniai veiksniai geriausiai numato darbuotojų pasitenkinimą darbu.

Tyrimas buvo atliktas 2017 m. balandžio – birželio mėn., tyrime dalyvavo 961 AB „Achema“ darbuotojas. 2017 m. spalio mėn. 19 d. AB „Achema“ darbuotojų pasitenkinimo darbu tyrimo rezultatai pristatyti įmonės vadovams, akcentuojant įmonės stiprybes ir pateikiant tobulintinus aspektus.

AB „Achema“ – didžiausia azoto trąšų ir kitų pramoninių chemijos produktų gamintoja šalyje bei didžiausia tokio pobūdžio gamykla Baltijos šalyse, įkurta 1965 metais. AB „Achema“ dirba daugiau kaip 1300 pačių įvairiausių profesijų darbuotojų. Trečdalis jų dirba 15 ir daugiau metų.

VDU ir AB „Achema“ bendradarbiavimo efektyvumu rūpinasi VDU Žinių ir technologijų perdavimo centro mokslo paslaugų vadybininkė Milda Žaliauskaitė.