Balsuokime už SMF Metų žmogų 2017!

Pagal tradiciją SMF katedros ir institutas iškėlė kandidatus SMF Metų žmogaus 2017 rinkimams. Prašome iki gruodžio 4 d. imtinai balsuoti už jums patinkančius kandidatus spausdami “Patinka” fakulteto Facebook paskyroje. Galima balsuoti ir už kelis patinkančius kandidatus.  Gruodžio 7 d. 14 val. per SMF Kalėdų eglutės įžiebimo šventę paskelbsime SMF Metų žmogų 2017 – vieną darbuotoją ir vieną studentą. SMF Metų žmogus renkamas 50% balsavimu Facebook paskyroje ir 50% specialiai sudarytos komisijos balsavimu. Komisija sudaryta iš visų katedrų/instituto, dekanato ir studentų atstovų. Pristatome kandidatus:

Edukologijos institutas:

  • Studentė Gretė Jurkutė – už iniciatyvą steigiant ir plėtojant studentų klubą „Jaukas“, tamprų bendradarbiavimą su Edukologijos institutu, mokyklomis ir kitomis švietimo organizacijomis, nuolatinę pagalbą, savanorystę renginiuose bei už VDU, SMF ir Edukologijos katedros (instituto) vardo viešinimą;
  • Edukologijos instituto referentė Daiva Šernaitė – už ilgametį ir atsidavusį darbą Edukologijos katedroje, akademinių reikalų administravimą, dėstytojų konsultavimą ir pagalbą, nuoširdų rūpestį, kad niekada netrūktų kasdieniam darbui reikalingų reikmenų, greitą komunikaciją, daugiakalbystę (ypač svarbu dabartinėje MA Švietimo vadybos programoje) ir žmogišką požiūrį į kiekvieną studentą;

Psichologijos katedra:

  • Magistrantė Miglė Motiejūnaitė už tai, jog laimejo Prezidento A. Brazausko stipendiją ir yra Mokyklinés psichologijos studijų komiteto narė;
  • Psichologijos katedros docentė Kristina Žardeckaitė — Matulaitienė už tai, jog užaugino dvi reikšmingas mokslui studentes bei yra aktyvi moksliniame darbe;

Sociologijos katedra:

  • Studentė Solveiga Skaisgirytė – už indėlį į socialinį katedros, fakulteto ir universiteto gyvenimą;
  • Sociologijos katedros lektorė dr. Rasa Indriliūnaitė – už Sociologijos katedros gelbėjimą universiteto administracinio personalo mažinimo kontekste;

Socialinio darbo katedra:

  • Studentė Gerda Didžklapytė uz pažangumą, aktyvumą ir darbą Socialinio darbo magistrantūros komitete;
  • Socialinio darbo katedros docent d Violeta Ivanauskienė – už nuoširdų ir jautrų bendravimą su studentais, aktyvų bendradarbiavimą rengiant socialinio darbo programų savianalizę ir vadovavimą bakalauro programos komitetui.