Balandžio 4-5 dienomis vyko VDU Socialinių tyrimų centro vykdomo H2020 projekto COHSMO 5-asis partnerių susitikimas

Balandžio 4-5 dienomis vyko VDU Socialinių tyrimų centro vykdomo H2020 projekto COHSMO “Inequality, Urbanization and Territorial Cohesion: Developing the European Social Model of Economic Growth and Democratic Capacity ( „Nelygybė, urbanizacija ir teritorinė sanglauda: Europos socialinio modelio plėtra, skatinant ekonominį augimą ir demokratinius gebėjimus“, Nr. 727058) 5-asis partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo projekto koordinatoriai iš Aalborgo universiteto (Danija) ir partneriai iš Varšuvos, Harokopio (Atėnai), Milano Politecnico (Milanas), Bristolio (Didžioji Britanija) bei Vienos universitetų. Projektas skirtas į vietos (savivaldos) poreikius orientuotos ekonominės ir socialinės plėtros politikos analizei, keliant klausimus, kaip skirtingos vietovės sprendžia su gyventojų gerovės didinimu, viešųjų paslaugų gerinimu, vietos bendruomenių aktyvinimu susijusius klausimus. Susitikimo metu buvo aptariami tolimesni projekto etapai – planuojami empiriniai projekto tyrimai, sudaromi straipsnių publikavimo grafikai, aptariamos strateginių dokumentų analizės gairės, numatomos projekto rizikos ir jų valdymo galimybės. Balandžio 4 dienos vakare svečiams buvo suorganizuota ekskursija po Žemuosius Šančius, kuriuos vaizdingai pristatė vietinės bendruomenės aktyvistas Ed Carrol. Ed’as projekto komandą supažindino su Žemuosiuose Šančiuose vykstančiais urbanizacijos bei privatizacijos procesais, besikeičiančiu vietovės kraštovaizdžiu, socialiniais, ekonominiais bei infrastruktūriniais rajono pokyčiais. Ekskursijos metu padiskutavome jautriomis socialinėmis temomis, tokiomis kaip kapitalizmo poveikis vietovei, privatizacijos iššūkiai viešosioms erdvėms ir vietinių gyventojų galimybėms burtis bei bendrauti, vietovių kūrimo (angl. place-making) bei vietovių išlaikymo (angl. place-keeping) procesų skirtumai, bendruomenių galimybės ir apribojimai aktyviai dalyvauti politinėje ir socialinėje erdvėje bei atstovauti savo interesus, kuriant vietinį kraštovaizdį.

COHSMO projektą vykdo Socialinių tyrimų centro tyrėjų komanda: Artūras Tereškinas, Jurga Bučaitė-Vilkė, Aušra Maslauskaitė, Viktorija Baranauskienė ir Ieva Dryžaitė. Projektą finansuoja Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programa Horizontas2020, paprogramė „Visuomenės iššūkiai“ (angl. Societal Challenges), kuri skirta visuomenei svarbių klausimų, susijusių su klimato kaita, transportu, energetika, maisto sauga, saugumu, teritorine nelygybe sprendimais. Projektas įgyvendinamas iki 2021 metų kartu su kitais 6 Europos šalių universitetais. Pagrindinis projekto konsorciumo koordinatorius yra Aalborgo universiteto Urbanistikos tyrimų institutas iš Danijos.