Auga stojančiųjų į VDU skaičius

Liepos 26 d. stojantieji į Lietuvos universitetus ir kolegijas gavo kvietimus studijuoti. Bendrojo priėmimo pirmojo etapo metu kvietimai studijuoti Vytauto Didžiojo universitete (VDU) buvo išsiųsti 1016 studentų –  8 proc. daugiau nei pernai.

Šiemet kvietimų į valstybės finansuojamas vietas skaičius VDU išaugo net 23 proc., o bendras prašymų skaičius augo 8 proc. Daugiausiai prašymų į valstybės finansuojamas vietas sulaukė šios programos: Psichologija, Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos, Multimedijos ir interneto technologijos  bei Mokomojo dalyko pedagogika.

Bendrai daugiausiai studentų pakviesta į šias VDU programas: Psichologija, Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos, Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos, Viešoji komunikacija bei Anglų filologija. Tarp būsimų pirmakursių – 78 šimtukininkai.

Būsimi studentai dalijosi įspūdžiais, kas juos motyvavo rinktis studijas VDU. Tarp dažniausiai minimų priežasčių buvo minima studijų kokybė, taip pat liberali studijų aplinka, tarpdisciplininių studijų galimybės bei tarptautiškumas. „Labiausiai savo ateitį noriu sieti su gyvybės mokslais, todėl pasirinkau biologijos ir genetikos studijas VDU Gamtos mokslų fakultete“, – apie ateities perspektyvas sutarčių pasirašymo metu mintimis dalijosi Kauno Santaros gimnazijos abiturientė Evelina Bielinskaitė.

VDU – nauja pedagogų rengimo sistema

Šiemet VDU pristatė ir tris naujas ugdymo mokslų krypties programas: ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas bei mokomojo dalyko pedagogika.  Po pirmojo bendrojo priėmimo etapo į jas pakviesti 78 stojantieji. Reikia pabrėžti, kad nepaisant šių papildomų programų, VDU išlieka vienu populiariausių tarp stojančiųjų – būsimų pirmakursių skaičius yra panašus kaip ir pernai.

„Mane visuomet supa vaikai, todėl natūraliai susidomėjau jų vystymosi raida ankstyvajame amžiuje. Tai mane motyvavo rinktis pedagogikos studijas“, – apie savo pasirinkimą pasakojo penkis egzaminus laikiusi buvusi Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokinė, nauja VDU studentė Greta Radionovaitė.

VDU lyderystė reitinguose – pagal tarptautiškumą ir moksliškumą

Šių metų Pasaulinio universitetų reitingo „QS World University Rankings 2019“ duomenimis, VDU išliko tarptautiškiausiu Lietuvoje. Kaip ir kiekvienais metais universiteto gretas papildys užsienio šalių studentai, pasirinkę nuolatines bakalauro ir magistrantūros studijas ar atvykę pagal tarptautinių mainų programas. Naujus mokslo metus universitete 2017-2018 m. m. pradėjo daugiau nei šeši šimtai studentų, atvykusių net iš 60 užsienio šalių. Užsienio studentų priėmimas į VDU baigėsi liepos 15 dieną. Galutiniai rezultatai, kiek ir kokių šalių piliečių nuo rugsėjo mėnesio studijuos VDU, bus žinomi vasaros pabaigoje.

Tarptautiniuose ir šalies reitinguose VDU taip pat užima aukštas pozicijas už mokslinius pasiekimus. Šiemet žurnale „Reitingai“, kaip ir praėjusiais metais, VDU išliko lyderiu Lietuvoje pagal konkuravimą tarptautinėje erdvėje, antroje vietoje – pagal mokslo, meno ar sporto veiklą ir personalo pasiekimus, studentų pasitenkinimą universitetu. Didžiausiame tarptautiniame reitinge „U-Multirank“ šiemet VDU surinko aukščiausius įvertinimus net 16 kategorijų – tarp jų užsienio dėstytojų, absolventų įmonių, tarpdisciplininių publikacijų ir kitose kategorijose.

VDU yra pirmasis Lietuvoje klasikinis laisvųjų menų (lot. artes liberales) universitetas, kuriame įdiegta moderni Harvardo universiteto (JAV) modeliu grįsta studijų koncepcija, padėjusi VDU pirmajam įtvirtinti tarpdiscipliniškumo ir tarptautiškumo idėjas mokymosi procese. Studentams VDU suteikia įvairias galimybes, leidžiančias jiems įgyti visapusį išsilavinimą, gebėjimą kritiškai įvertinti problemą iš skirtingų požiūrio taškų, mokėjimą prisitaikyti prie naujų aplinkybių, priimti savarankiškus, kompetentingus sprendimus ir atskleisti savo lyderystės gebėjimus: universitetas siūlo gretutines studijas, individualią studijų programą „Academia cum laude“, didžiausią užsienio kalbų mokymosi pasirinkimą, Verslo praktikų centro verslumo kompetencijų ugdymo programas ir kt.