Astos Balčiūnaitienės daktaro disertacijos gynimas

dissertationVytauto Didžiojo universiteto (VDU) Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) birželio 3 d. 14 val. bus ginama Astos Balčiūnaitienės daktaro disertacija, tema „Darnaus vystymosi kompetencijos ugdymas(is) aukštojo mokslo institucijoje (anglų kalbos studijų aspektas)“ (socialinių mokslų sritis, edukologija 07 S).

Disertacijos gynimo tarybos pirmininkė: prof. dr. Genutė Gedvilienė. Komisijos nariai: prof. dr. Sigitas Daukilas, prof. dr. Ingrida Eglė Žindžiuvienė,, prof. dr. Valdonė Indrašienė, doc. dr. Vija Dišlere.

Su daktaro disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus universiteto bibliotekose.

Daugiau informacijos apie Astos Balčiūnaitienės daktaro disertacijos gynimą rasite VDU mokslo tarnybos apraše.