#ašesuVDU

VDU bendruomenė parengė peticiją dėl Kauno universiteto. Joje protestuojame prieš Švietimo ir mokslo ministerijos neskaidrius bei skubotus veiksmus, rengiant universitetų tinklo optimizavimo planą, ignoruojant akademinių bendruomenių išreikštas pozicijas ir vengiant dialogo su universitetais.

Simboliška, kad ši pilietinė ir akademinė akcija vyksta minint 45-ąsias Kauno pavasario arba Kalantinių metines. Kaip gūdžiais sovietiniais laikais anų laikų jaunimas, šių dienų VDU akademinė bendruomenė sako: mes turime savo nuomonę ir balsą. Šių laikų universitetai yra ir turi būti ne tik mokslo ir studijų, švietimo ir kultūros, socialinės ir ekonominės pažangos centrais, bet moralės ir intelekto, laisvės ir kritinio mąstymo centrais.

VDU bendruomenė sako- mes esame laisvi ir tarnaujame visuomenei, mes už aukštojo mokslo reformas iš apačios ir mes už reformas, kurios girdi ir įtraukia akademinę bendruomenę. Akademinė laisvė ir autonomija nėra paistalai, o universitetai geriausiai tarnauja visuomenei, kai jie yra laisvi.

VDU bendruomenė sako, visai Lietuvos akademinei bendruomenei – dabar laikas kalbėti ir veikti. Akademinės bendruomenės neturi gyventi represijų sąlygomis, ar depresijos ir emigracijos nuotaikomis.

VDU buvo, yra ir bus. Laisva akademinė bendruomenė turi būti Lietuvoje.