Artūras Tereškinas: Getas, getui, getą

Ne – vaikų globos namams prestižinėje Biržų gatvėje! Miestas – pagundų ir nuodėmių vieta, todėl iškelkime vaikus į kaimą, tegu jie patys pasirūpina savimi! Neleisime neįgaliesiems įsikurti mūsų kaimynystėje, nes mūsų atžaloms bus baisu į juos žiūrėti! Tai atgarsiai iš neseniai vykusių dramų Biržuose ir Žiežmariuose. Kai kurie biržiečiai aktyviai priešinosi jų gatvėje planuojamiems bendruomeniniams globos namams, kuriuose būtų apgyvendinti mažamečiai vaikai. Žiežmarių miestelio Lauko gatvės gyventojai buvo pasiryžę žūtbūtinei kovai, nukreiptai prieš protinę negalią turinčius žmones. Tai, kas dabar vyksta kasdienėje, visai nešventiškoje Lietuvoje, galima vadinti getoizacija arba vis stipresniu noru suvaryti bejėgius ir varginguosius į jiems skirtus getus. Atsiranda vis daugiau politikų ir viduramžio krizę išgyvenančių politikos komentatorių-partinių padlaižūnų, kurie ima svaičioti apie „dvasinių getų steigėjus“, nors iš esmės jie patys ir yra tie steigėjai. Kiekvienam varguoliui – po getą! Paradoksalu, kad dėl getoizacijos šie vyriškiai kaip tik kaltina įvairias mažumas, kurios kone kasdien patiria smurtą, išnaudojimą ir patyčias. Bet tokia jau getų kūrėjų logika – purvinti ir stigmatizuoti tuos, kuriems sunku apsiginti.

Skaitykite daugiau…