Apie jaunų šeimų tėvystės ir karjeros suderinimo patirtis dalintasi tarptautinėje konferencijoje

CY-ICEREdukologijos katedros lektorė Elena Trepulė ir doktorantė Giedrė Tamoliūnė, kovo 31- balandžio 2 dienomis dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “CY-ICER – Cyprus International Conference on Educational Research, 2016”, vykusioje Kirėnijos universitete, Kirėnijoje, Kipre. Konferencijoje tyrėjos pristatė Edukologijos katedroje vykdomo mokslininkų grupių projekto “Jaunų šeimų tėvystės ir karjeros suderinimo modelis”, Nr. MIP-07/2014, rėmuose atliktus tyrimus. Dr. Elena Trepulė pristatė atliktos mokslinės literatūros ir dokumentų analize pagrįstą ir parengtą teorinį tėvystės ir karjeros suderinimo modelį, doktorantė Giedrė Tamoliūnė – projekto metu atliktų trijų kokybinių tyrimų apibendrintus rezultatus. Nepaisant to, kad tyrimai atlikti Lietuvos mastu, duomenys buvo analizuoti tarptautinių tyrimų, atliktų šioje tematikoje, perspektyvoje. Pranešimai susilaukė didelio susidomėjimo, kadangi tema vienodai aktuali visose šalyse, o dauguma konferencijoje dalyvavusių mokslininkų, patys yra patyrę arba patiria, tėvystės ir karjeros suderinamumo konfliktą.

Artimiausiame tyrimo etape bus atliekama jaunų tėvų (iki 35 m.) kiekybinė apklausa. Remiantis šios apklausos ir jau atliktų trijų kokybinių tyrimų (interviu su tėvais, interviu su darbdaviais, bei fokusuota diskusijų grupė su karjeros konsultantais) duomenimis, bus parengtas patikslintas tėvystės ir karjeros suderinimo modelis.

Projektas “Jaunų šeimų tėvystės ir karjeros suderinimo modelis”, Nr. MIP-075/2014, yra finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos.

Norintys gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis į projekto vadovę dr. Iloną Tandzegolskienę, el. paštas Ilona.Tandzegolskiene@vdu.lt