Apginta Edukologijos krypties disertacija

2017 m. gruodžio 22 d. Virginija Bortkevičienė apgynė socialinių mokslų srities Edukologijos krypties daktaro disertaciją „Verslumo mokymosi transformacijos verslo veiklose“. Disertacija parengta anglų k.: „Entrepreneurial Learning Transformations into Business Activities“. Disertacijos mokslinis vadovas – prof.  Dr. Genutė Gedvilienė.