Algis Krupavičius. Pokomunistinė mafijos valstybė – Vengrija. O kaip Lietuva?

Politikos moksluose irgi pasitaiko bestselerių. Vienas tokių – prieš kurį laiką dienos šviesą išvydusi vengrų politiko ir sociologo Balinto Magyaro studija „Pokomunistinė mafijos valstybė. Vengrijos atvejis“.

Nors ši knyga Vengrijoje išleista beveik prieš penkerius metus, bet jos angliškas leidimas pasirodė 2016 metais ir visam pasauliui kiek pravėrė duris į V. Orbano laikų Vengrijos subtilybes. Bet šis tekstas ne tiek apie Vengriją, o pirmiausia skirtas Lietuvai. Tačiau dar kelios pastabos pradžiai. Pats B. Magyaras savo šalies politiką matė iš labai arti ir iš pačių jos viršūnių, nes 1996–1998 ir 2002–2006 metais ėjo švietimo ministro pareigas. Prinstono universiteto profesorė Kim Lane Scheppele pastebėjo, kad Magyaras parašė labai drąsią knygą, kurioje atskleidė vidinius mafijos valstybės ypatumus.

Skaitykite daugiau