Akredituota nauja socialinės demografijos programa

Studijų kokybės vertinimo centras gegužės 26 dieną VDU Socialinės demografijos programą SKVC akreditavo 3 studijų metams.

Socialinės demografijos magistro studijų programa skirta studentams, baigusiems įvairias bakalauro programas: socialinių mokslų (socialinės politikos, sociologijos, socialinio darbo, ekonomikos, politikos mokslų), fizinių mokslų (statistikos, matematikos), biomedicinos mokslų (visuomenės sveikatos).

VDU Socialinės demografijos magistro studijų programos dėstytojai – aukščiausio lygio mokslininkai, gerai susipažinę ir turintys didelę mokslinio, edukacinio ir praktinio darbo patirtį demografinės raidos, jos veiksnių ir socioekonominių pasekmių tyrimų srityse.
Studijų programos dėstytojai – stipriausi Lietuvos demografai, lietuviai demografai, dirbantys garsiausiuose pasaulio demografinių tyrimų institutuose, užsienio demografai iš Makso Planko Demografinių tyrimų instituto (Vokietija); Nacionalinio demografinių tyrimų instituto (Prancūzija) bei stipriausi gretutinių specialybių dėstytojai (ekonominės demografijos, visuomenės sveikatos ir pan.).