A. Krupavičius perrinktas EST Generalinės asamblėjos vicepirmininku

VDU Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. dr. Algis Krupavičius yra perrinktas antrai kadencijai Europos socialinio tyrimo (EST) Generalinės asamblėjos vicepirmininku iki 2019  m. gegužės 31 d.

Europos socialinis tyrimas (EST) yra kas dvejus metus įgyvendinama apklausa apie žmonių nuostatas ir elgseną, kurią nuo 2001 m. vykdė iki 36 Europos šalių. 2013 m. EST buvo suteiktas Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų konsorciumo (EMTIK) statusas. Tyrimo duomenų rinkiniai apima beveik 400 tūkst interviu, kurie yra laisvai prieinami. 2017 m. pabaigoje EST EMTIK turėjo beveik 115 tūkst. vartotojų visame pasaulyje.

Profesoriaus mokslinės veiklos kryptys: lyginamoji ir viešoji politika, partijos, partinės sistemos ir rinkimai, kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai.