5 SMF studentai vykdys projektus pagal programą „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ (III kvietimas)

SMF studentai – Jovita Janavičiūtė, vadovaujama prof. dr. Liudos Šinakriovos, Dainora Šakinytė, vadovaujama dr. Rasos Markšaitytės, Tadas Vadvilavičius, vadovaujamas doc. dr. Aurelijos Stelmokienės, Viktorija Šarkauskaitė, vadovaujama prof. dr. Loretos Bukšnytės – Marmienės ir Marija Aušraitė, vadovaujama prof. dr. Kristinos Žardeckaitės – Matulaitienės,   nuo spalio iki balandžio mėnesio (2019/2020 m.m.) vykdys projektus pagal LMT poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“ (III kvietimas).

Projekto metu Jovita tyrinės insultą patyrusių pacientų kognityvinio funkcionavimo ir emocinės būsenos sąsajas, Dainora tirs socialinės reklamos, skirtos vairavimo išgėrus prevencijai, efektyvumą, Tadas gilinsis į ryšį tarp vadovų tamsiosios triados asmenybės savybių ir teigiamos  darbo-šeimos sąveikos, Viktorija tirs darbuotojų nuostatų į organizacinius pokyčius reikšmę jų darbo atlikimo kokybei Lietuvos verslo organizacijose, o Marija vertins Lietuvoje paplitusius klaidingus įsitikinimus apie vaikų psichikos sveikatą.

Sveikiname studentus ir jų vadoves laimėjus LMT paramą.

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų.

Finansuojama Europo Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.