4 SMF studentės vykdys projektus pagal programą „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestro metu“ (IV kvietimas)

Net 4 Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros studentės – Greta Širinskaitė (Sveikatos psichologijos magistro studijų programa), vadovaujama doc. dr. Loretos Gustainienės, Jovita Kniežaitė (Sveikatos psichologijos magistro studijų programa), vadovaujama dr. Gabijos Jarašiūnaitės- Fedosejevos, Indrė Muraškaitė (Psichologijos bakalauro studijų programa), vadovaujama prof. dr. Kristinos Žardeckaitės-Matulaitienės, ir Dominyka Ražanskaitė (Sveikatos psichologijos magistro studijų programa), vadovaujama prof. dr. Liudos Šinkariovos, 2020 – 2021 m. vykdys projektus pagal LMT poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestro metu“ (IV kvietimas). Studentės kartu su vadovėmis pasirinko įdomias ir aktualias temas (Greta Širinskaitė „Persileidimo patyrimas šeimoje: vyrų patirtys“, Jovita Kniežaitė „Priešlaikinį gimdymą patyrusių moterų trauminės patirties, polinkio į kaltę ir gėdą bei potrauminio augimo sąsajos“, Indrė Muraškaitė „Socialinės įtraukties link: žinių ir stigmatizuojančių nuostatų apie autizmą analizė studentų imtyje“, o Dominyka Ražanskaitė „Moterų patirtys susidūrus su priešlaikiniu gimdymu“).

Projektai finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr.09.3.3-LMT -K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ .

Sveikiname studentes ir jų vadoves laimėjus konkursinę LMT paramą savo mokslinių idėjų realizavimui.