2023-ieji metai VDU Socialinių mokslų fakultete

Šie metai VDU Socialinių mokslų fakultete buvo pilni įvairių veiklų ir bendruomenės narių pasiekimų. V. Šekspyras yra rašęs: „sugaukime valandą, kuri ateina; nesivykime jos kai išeina“, todėl paskutinėmis 2023-ųjų metų dienomis trumpam sustokime ir pasidžiaukime fakulteto ir jo studentų bei darbuotojų pasiekimais. O ateinančius metus pradėkime su įkvėpimu tęsti esamus darbus bei kurti naujus projektus. 

  • Sveikatos psichologijos magistrantūros programos studentei Indrei Muraškaitei skirta LR Prezidento Algirdo Brazausko vardinė stipendija. Socialinio darbo bakalauro programos studentė Gustė Abromavičiūtė apdovanota VDU vardo Garbės stipendija. Psichologijos bakalauro programos studentei Gintarei Kučiauskaitei skirta I. Bielevičiaus vardinė stipendija. 
  • Už ilgalaikę veiklą žmogaus teisių srityje asmeninėmis Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos padėkomis įvertinti profesoriai: dr. Milda Ališauskienė, dr. Artūras Tereškinas bei dr. Jonas Ruškus. Prof. dr. Jonui Ruškui įteikta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės padėka už aktyvų darbą Jungtinių Tautų Žmonių su negalia komitete. Dr. Kristina Jonutytė pelnė Caroline von Humboldt (Vokietija) apdovanojimą ir premiją moksliniams tyrimams. 
  • Tarptautiniai ekspertai Antropologijos studijų kryptį įvertino puikiais balais (aukščiausias bendras studijų krypties vertinimas universitete). Buvo atnaujinta ir sėkmingai startavo bakalauro programa ,,Socialinis darbas ir psichosocialinis konsultavimas“. Parengtos ir patvirtintos dvi naujos Socialinio darbo magistro programos specializacijos: Social Work in the Context of Global Crises ir Transformuojanti socialinio darbo praktika. Psichologijos bakalauro programa sulaukė išskirtinio pirmakursių susidomėjimo ir surinko didžiausią VF vietų studentų skaičių universitete. Sociologų klubas gavo vienerių metų finansavimą projektui „SOC’kava“ VDU studentiškų organizacijų paramos konkurse. 
  • Palyginamajame ekspertiniame mokslo veiklos vertinime Fakulteto vertinamasis vienetas buvo įvertintas kaip perspektyvus, darantis ne tik nacionalinio, bet ir tarptautinio lygio ekonominį ir socialinį poveikį bei vykdantis labai gero lygio sociologijos ir psichologijos mokslo krypčių MTEP veiklą. 
  • Laimėti ir pradėti vykdyti keturi LMT finansuojami mokslininkų grupių projektai: Personalizuoto grįžtamojo ryšio intervencijos galimybės mažinant 15-16 m. paauglių probleminį savęs atskleidimą nuotraukomis socialiniuose tinkluose (vadovė – prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė), Saugaus vairavimo kompetencijos išlaikymas senyvame amžiuje (vadovė – doc. dr. Laura Šeibokaitė), Insultą patyrusių pacientų kognityvinių funkcijų gerėjimą lemiančių veiksnių sąveikos ir jų reikšmė sveikimui taikant virtualios realybės metodą (vadovė – prof. dr. Liuda Šinkariova), Kaip keičiasi vietos politiko vaidmuo savivaldoje: lyderystė, institucijos ir bendruomenės (vadovė – doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė). Taip pat laimėtas Taivano-Lietuvos-Latvijos mokslo programos projektas Nr. P-LLT-24-22 Autoritarinių režimų skverbties į demokratines sistemas modeliai: lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Taivano politinio atstovavimo analizė (vadovė – doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė). 
  • Laimėti ir pradėti vykdyti devyni LMT finansuojami studentų tyrimai semestro ir vasaros metu: Lela Zarevičiūtė – 2 projektai (vadovė doc. dr. Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva), Indrė Muraškaitė – 2 projektai (vadovė prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė), Rasa Katinaitė (vadovė prof. dr. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė), Greta Karalevičiūtė (vadovė doc. dr. Gabija Jarašiūnaitė-Fedosejeva), Paulius Miškinis (vadovė dr. Ugnė Paluckaitė), Gabrielė Janilionytė (vadovė doc. dr. Kristina Šliavaitė), Greta Pukenytė (vadovė dr. Rasa Indriliūnaitė). 
  • Parengtos ir publikuotos 3 monografijos: Daumantas Stumbrys „Žalingos alkoholio vartojimo praktikos Lietuvoje: socialinis kontekstas ir vyrų patirtys“, Ugnė PaluckaitėKristina Žardeckaitė-Matulaitienė „Paauglių savęs atskleidimas nuotraukomis socialiniuose tinkluose“, Milda Ališauskienė „Religinės mažumos, visuomenė ir valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“. 
  • SMF bendruomenės nariai, organizuodami konferencijas, simpoziumus, mokymus, seminarus, diskusijas ir kita (įgyvendinta daugiau nei 80 skirtingų formų veiklų), aktyviai dalinosi patirtimi su įvairiomis tikslinėmis grupėmis: moksleiviais, mokytojais, tėvais, profesine bendruomene, VDU bendruomene, absolventais ir plačiąja visuomene. Inicijuotos ir pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su organizacijomis. 
  • Pagal įvairias finansavimo programas fakultete lankėsi daugiau nei 40 užsienio dėstytojų, mokslininkų, praktikų.