2021-2022 M. M. RUDENS SEMESTRE GERIAUSIAI STUDENTŲ ĮVERTINTI SMF DĖSTYTOJAI

Kviečiame susipažinti su geriausiai studentų įvertintais Socialinių mokslų fakulteto dėstytojais 2021 – 2022 m. m. rudens semestre. Vertinimas remiasi dėstymo ir studijavimo kokybės apklausos rezultatais.

Remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų dalyvavimo aktyvumu, geriausiai įvertinti buvo šie SMF dėstytojai:

 1. Jolanta Kuznecovienė
 2. Violeta Ivanauskienė
 3. Roberta Motiečienė
 4. Julija Eidukevičiūtė
 5. Dovilė Daugėlienė
 6. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
 7. Apolonijus Žilys
 8. Ugnė Paluckaitė
 9. Justina Slavinskienė
 10. Rytis Pakrosnis
 11. Viktorija Čepukienė

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau;
 • Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, kai atsakė 10 asmenų ir daugiau; arba 25 % ir daugiau, kai studentų skaičius semestre 100 ir daugiau.

Rudens semestro geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje jau suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2021 ruduo“.

Remiantis dėstymo ir studijavimo kokybės apklausos rezultatais, SMF yra vienas iš trijų VDU fakultetų, išsiskiriančių universitete ypač gerais studentų dėstymo kokybės vertinimais.

Džiaugiamės ir didžiuojamės!