2020-2021 M. M. PAVASARIO SEMESTRE GERIAUSIAI STUDENTŲ ĮVERTINTI SMF DĖSTYTOJAI

Kaip ir kiekvieną semestrą, VDU Studijų departamento Studijų kokybės skyrius apžvelgė dėstymo ir studijavimo kokybės apklausos rezultatus bei, remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų dalyvavimo apklausoje aktyvumu, įvardijo geriausiai įvertintus 2021 m. pavasario semestro bei 2020-2021 mokslo metų dėstytojus akademiniuose universiteto padaliniuose.

2021 m. pavasario semestre studentų geriausiai įvertintais tapo šie SMF dėstytojai:

 1. Loreta Zajančkauskaitė-Staskevičienė
 2. Violeta Ivanauskienė
 3. Aurelija Stelmokienė
 4. Julija Eidukevičiūtė
 5. Gedas Malinauskas
 6. Aidas Perminas
 7. Jovita Janavičiūtė
 8. Jonas Ruškus
 9. Kristina Žardeckaitė-Matulaitienė
 10. Milda Ališauskienė
 11. Artūras Tereškinas
 12. Jorūnė Vyšniauskytė Rimkienė

2020-2021 mokslo metų studentų geriausiai įvertinta SMF dėstytoja – LORETA ZAJANČKAUSKAITĖ-STASKEVIČIENĖ!

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau;
 • Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, 10 asmenų ir daugiau; arba 25 % ir daugiau, kai studentų skaičius semestre 100 ir daugiau.

Pavasario semestro geriausiai studentų įvertintiems dėstytojams VDU Moodle aplinkoje jau suteikti skaitmeniniai ženkleliai „Dėstymo kokybė 2021 pavasaris“. Geriausiai įvertinta 2020-2021 akademinių metų SMF dėstytoja bus apdovanota Senato iškilmingame posėdyje.

Džiaugiamės ir didžiuojamės!