2 SMF studentės vykdys projektus pagal programą „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“

SMF studentės – Monika Čeponytė, vadovaujama doc. dr. Kristinos Žardeckaitės-Matulaitienės, ir Viktorija Šarkauskaitė, vadovaujama prof. dr. Loretos Bukšnytės-Marmienės, nuo spalio iki gegužės mėnesio vykdys projektus pagal LMT poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“. Monika analizuos seksualinio priekabiavimo mažinimo galimybes Lietuvos studentų imtyje, o Viktorija tyrinės pasitikėjimo vadovu reikšmę darbuotojų veiklos efektyvumui Lietuvoje.

Sveikiname studentes ir jų vadoves laimėjus LMT paramą.

Projektai finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų.

Finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr .09 .3.3-LMT -K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ .